SAMOPLATCA

Pacienti, ktorí nebývajú na Slovensku
a nemajú uzatvorenú zmluvu s niektorou zo zdravotných poisťovní
a majú záujem celoročne využívať zdravotnú starosltivosť v ambulancii,
uhrádzajú poplatok pre samoplatcov.

Pokiaľ bude zo zdravotného dôvodu nutné vyšetrenie krvi a  moču v laboratóriu MEDIREX,
uhrádzajú  k celoročnému poplatku aj  poplatky do laboratória MEDIREX.
Poplatky pre samoplatcov sú uvedené na stránke laboratória:
https://www.laboratornadiagnostika.sk/source/download/medirex_cennik.pdf

Samoplatcovia hradia v lekárni poplatky za lieky v plnej výške ako aj poplatky za vyšetrenie
u špecialistov.

----------------------------------------------------------------------------------------

ss

 

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info