DETSKÁ AMBULANCIAAmbulancia pre deti a študujúci dorast do 26 rokov
detský obvod
zmluvný partner poisťovní VšZP, Union, Dôvera

ktorý okrem klasických západno-medicínskych postupov
používa nadštandard pre pacientov: 

Tradičnú čínsku medicínu
Biominerály- Schusslerove soli
Joalis detoxikáciu
Homeopatiu
Apiterapiu
Bachove kvetové esencie
Fytoterapiu
Esenciálne oleje
Pychosomatiku

Jedná sa o výkony nehradené poisťovňou a zahrnuté pre záujemcov o nadštandard
do VIP zmluvy 

Vyžiadanky na prestup zasielame mailom mudrasova.sk@gmail.comJE NÁM VEĽMI ĽÚTO,

ALE Z KAPACITNÝCH DÔVODOV
NEVIEME UŽ PRIJAŤ  NOVÉ DETIČKY

Pacient má právo na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti. To je aj jednou zo základných povinností ošetrujúceho lekára a chcem Vás ubezpečiť, že na dodržiavaní tohto základného princípu mi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom vždy záležalo.

Zdravotnú starostlivosť v ambulancii poskytuje 1 pediater a 1 sestrička. Týmto personálnym obsadením sme dokázali zabezpečiť potrebnú starostlivosť o našich detských pacientov, ale so stále pribúdajúcimi povinnosťami, ktoré nám ukladajú právne predpisy, to nie je jednoduché. 

Vzhľadom na toto personálne obsadenie nie sme schopní zdravotnú starostlivosť poskytovať väčšiemu počtu pacientov.
Počet detí pripadajúci na jedného ošetrujúceho lekára považujeme t.č. za naplnený a pre našu ambulanciu
by vyšší počet detí predstavoval pracovné zaťaženie, ktoré nedokážeme zvládnuť.

Vyšší počet pacientov v ambulancii by mohol viesť až k tomu, že by Vám nemusela byť z našej strany poskytnutá zdravotná starostlivosť správne a včas, čo za žiadnych okolností nemôžme dopustiť. Naším poslaním a prioritou je zabezpečiť našim pacientom takú starostlivosť, akú si ich zdravotný stav vyžaduje. 
VÝHRADA SVEDOMIA 
odkaz k nasledujúcemu vyjadreniu MZ tu 
MZ druhý krát tu
MUDr.Janco tu
ČR o SR tu
EMA a očkovanie detí

PRIPÁJAM SA K VÝZVE:
PRESTAŇTE ŠÍRIŤ BLUDY!

SOM LEKÁR, CHEM LIEČIŤ, NIE ROBIŤ TESTY NA DEŤOCH.

PRETO SA V NAŠEJ AMBULANCII NEBUDE NIKDY REALIZOVAŤ
ŽIADNE OČKOVANIE DETÍ A DORASTU PROTI COVID-19
A NEBUDE SA VYDÁVAŤ ŽIADNE POTVDRENIE,
ŽE DIEŤA MôŽETE BEZPEČNE OČKOVAŤ,

PRETOŽE TO NEMôŽE ZODPOVEDNE UROBIŤ NIKTO!
POVAŽUJEM ZA JASNÝ ZNAK NEZODPOVEDNOSTI
A OBROVSKEJ  ODBORNEJ NEKOMPETENTNOSTI MZ
ROZHODNUTIE OČKOVAŤ DETI AKEJKOĽVEK VEKOVEJ SKUPINY!

POVAŽUJEM ZA SERIÓZNE INFORMOVAŤ VÁS TOUTO CESTOU,
ABY  STE SA MOHLI VČAS  A SLOBODNE ROZHODNÚŤ 
PRE INÉHO PEDIATRA 
A PRESUNÚŤ DOKUMENTÁCIU SVOJICH DETÍ,
AK OČKOVANIE PROTI COVID-19 POŽADUJETE.


NÁŠ POSTOJ SME ZDÔVODNILI V OTVORENOM LISTE PEDIATROM 18.6.2021 !
A POŽIADALI SME O JEHO SPRÍSTUPNENIE VŠETKÝM ČLENOM.
ŽIAĽ, NESTALO SA TAK,
I KĚD MEDZI TÝM ZAČALI UŽ VEREJNE DEKLAROVAŤ
TENTO POSTOJ AJ ĎALŠÍ LEKÁRI Z RÔZNYCH ODBORNOSTÍ.

Dáta o dlhodobej bezpečnosti (minimálne 5 rokov od začatia testovania)
a možných vedľajších účinkoch dostupných
"vakcín" nie sú z jasných dôvodov k dispozícii
a preto tzv. "vakcináciu" považujeme za vysoko rizikovú.
 
AK POUŽIJEM TESTOVACIU - EXPERIMENTÁLNU "VAKCÍNU",
TAK PROCES ZISŤOVANIA ÚČINKOV SA SPRÁVNE NAZÝVA TESTOVANIE - EXPERIMENT.
Žiadne iné eufemizmy nie sú prípustné.

Vďaka škandálom a korupcii v FDA a CDC navrhujem opustiť mind control prostredníctvom
strachu, agresivity, manipulácie  a neodbornosti
a zaviesť všade diskusiu ne mainstreamových odborníkov ! *

 

 eee

 

Všeobecné informácie
počet lekárov pre deti a dorast v ambulanciách (VLDD) je asi 1050

počet lekárov pre dospelých v ambulanciách (VLD) je asi 2150
do očkovania proti ochoreniu Covid-19 je zapojených 364 lekárov
v ambulanciách (2.9.2021)

Detí a študentov, vrátane študujúceho dorastu, ktorí patria do obvodu VLDD je asi 1,8 mil
podľa údajov masmédií k 8.7.2021 je zaočkovaných 15 000 detí (12.7. zmena už len  na 11 000?)
na očkovanie čaká 5 000 detí (?)
vzhľadom k nepresnostiam, ktorými nás masmédiá zahltili,
už nemá zmysel tieto údaje ďalej sledovať, predpokladám, že je každému jasné prečo.

 

tu
Nechali sme sa zbytočne postaviť jeden proti druhému,

dali sme zelenú vzrastajúcej agresivite,
neuvedomili sme si manipulácie, ktoré nás rozhádali,
dovolili sme aby jedni boli označení za múdrych a zodpovedných
a druhí za nemúdrych a nezodpovedných.
 

Ostaňme radšej bdelí, láskaví k sebe navzájom a milujme skutočnú pravdu.
Vláda, konzílium odborníkov a UVZ priniesli nesprávne a neodborné rozhodnutie.

Po návrate z dovolenky (odkiaľkoľvek)
SME VŠETCI možní prenášači vírusu (akéhokoľvek)
ROVNAKO zaočkovaní ako aj nezaočkovaní.
Prosím nezabudnime na to.
Správajme sa zodpovedne voči Vašim rodinám, priateľom, spolupracovníkom!

Keďže neočkovaní ľudia a ľudia po prvej dávke vakcíny budú v karanténe,
z ktorej priepustkou bude negatívny RT PCR test,

nebudú môcť prenášať ochorenie,
bude jasné, že nasledujúci septembrový lockdown vznikne pre
ZANEDBANIE KARANTÉNY U OČKOVANÝCH
A
ZANEDBANIE TESTOVANIA U OČKOVANÝCH,
ktorí môžu prenášať virózu a ochorieť rovnako ako neočkovaní.
A TO JE ZLÉ POLITICKÉ A NEMEDICÍNSKE ROZHODNUTIE VLÁDY, PORADCOV A UVZ.tu

Ak by bola pravda, že vírus vytvára závažné mutácie s vysokou frekvenciou,
dokonca tak rozsiahle mutácie, že ich "vakcínou" stimulovaný imunitný systém nevie už rozoznať,
nebolo by možné "vakcináciou" vytvoriť dlhodobú kolektívnu imunitu.
Bolo by potrebné aplikovať rôzne a stále novšie a novšie "vakcíny"
a to vo veľmi krátkych časových intervaloch - počítaných v mesiacoch.
Preto nám každoročne odporúčajú očkovanie proti chrípke.
Bojím sa, že kto doteraz nepochopil, už nepochopí...

NIE SME MY a ONI.....
SME STÁLE LEN MY  SPOLOČNE NA JEDNEJ PLANÉTE 

Po návrate z dovolenky  môžete požiadať o pandemickú PN a vstúpiť do karantény
pomocou elektronickej žiadosti zverejnenej na webe Sociálnej poisťovne.
Úspešné podanie žiadosti poistencovi potvrdí SMS správa. 
tu: Žiadosť o pandemické nemocenské s aktivovaným elektronickým občianskym preukazom 

 

SIGNUM TEMPORIS
Zároveň si Vás dovolím upozorniť, že mi zákon zatiaľ umožňuje 
slobodne 
demokraticky
bez manipulácie 
bez vydierania (neposlušných) 
bez odmeňovania (poslušných, ktorí sklopia oči a nemajú otázky)
bez podplácania
bez nemorálnych lotérií
bez nátlaku 
s plnou medicínskou informovanosťou 
bez cenzúry vlád a masmédií 
rozhodnúť o tom, čo so svojím zdravím a životom,
v rámci experimentu "vakcinácie voči Covid-19"  chcem urobiť.
Ďakujem za Vás a Vaše pochopenie v celom rozsahu.

A kedy sa budeme môcť o sebe všetci vyjadriť, že sme zodpovední?
Vtedy, keď budeme
poznať skutočnú príčinu
(nie len strach, neinformovanosť  a právnu nevedomosť),
následok
a hlavne riešenie
svojho rozhodnutia!
Čo to znamená?
1) splnenie všetkých hore uvedených zákonných kritérií a slobôd, ktoré mám verejne požadovať
2) zodpovedanie informácie ako je možné, že farmafirma nevie, či sú jej preparáty bezpečné a nemá zodpovednosť
má iba zisk a ten zisk distribuuje svojim posluhovačom? Ak farmafirma nemá zodpovednosť, ako je možné, že štátnici sa tvária, že zodpovednosť majú? Z čoho konkrétne vychádzajú? Aké záruky dávajú?
3) zodpovedanie všetkých otázok v našej výzve pediatrom, ktoré mám verejne požadovať
4) poskytnutie ekonomických záruk, ktoré mám verejne požadovať
    A) ako bude financovaná moja rodina,
        ak bude chýbať môj príjem  v prípade  trvalej invalidity alebo smrti
    B) kde budem umiestený v prípade  invalidity,
        kto sa bude o mňa starať, kto to bude hradiť, v akej výške, ako dlho....
    C) bude to adekvátne môjmu príjmu teraz a  aj do budúcnosti s predpokladom
        odborného rastu a postu?
Minimálne toľko potrebujem vedieť, aby som sa mohla ZODPOVEDNE rozhodnúť
Viď tu

 
Ak je experiment, štúdia alebo pokus, dizajnovaný podľa pravidiel,
dodržiava vedecký protokol,
je robený ako dvojito slepý pokus, pri ktorom polovica testovaných osôb
dostáva placebo (neúčinnú látku) a polovica testovanú látku.
Kto nám oznámil, že sa takýto model  ne/používa v 3. fáze testovania? 
A ak sa časti testovaných osôb podáva palcebo a oni si myslia, že dostávajú "vakcínu"
a  preto majú slobodu...máme tu ďalší problém....vidíte to rovnako,či nie?


Každá smrť je  tragédia, nezľahčujem ju.
Ale rada by som poukázala na rozpor, ako ho vidím...

v štatistike POČTU ÚMRTÍ  A ÚMRTÍ NA COVID-19 k 22.8.2021  
Národné centrum zdravotníckych informácií  https://covid-19.nczisk.sk/sk
qqqaaSlovenský štatistický úrad  -  verejná databáza tu
53 914  všetci zomrelí v roku 2017
54 293  všetci zomrelí v roku 2018

53 234  všetci zomrelí v roku 2019
59 089  všetci zomrelí v roku 2020 
----------------------------------------- 

+5855  je rozdiel  v počte úmrtí v roku 2020 a 2019 - teda počas corona pandemie!
žiadne iné zvýšenie úmrtí s coronou alebo na coronu tu nie je, čiže do počtu
12547  chýba 6692 obetí ! Kde sú? tu

Ak ste ten rozdiel v počtoch nenašli, pokračujem s údajmi, ktoré uvádza riaditeľka
Slovenského štatistického úradu tu
Covid-19 vlani spôsobil na Slovensku úmrtie 4-tisíc ľudí,
nadúmrtnosť sa prejavila aj v iných skupinách ochorení
Koronavírus sa stal masívnou príčinou úmrtí až v rámci druhej vlny pandémie.
Viac ako 97 % úmrtí, ktoré sa pripisujú ochoreniu Covid-19 ako hlavnej príčine,
sa udialo v poslednom štvrťroku 2020," hovorí Zuzana Podmanická,
riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

 ssssssss

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD
čl.17
. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom
alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať
idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

.....a apelujem na  Vás cez Preambulu našej ústavy
My národ slovenský,
pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy,
vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi,
usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my občania Slovenskej republiky
uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave


P R A V D A      J E     D C É R O U    Č A S U    A    O D V A H Y  !
A K    O D V A H U     N E M Á T E,   N E Č A K A J T E    R I E Š E N I A !
N I K T O    I C H   Z A   V Á S   N E V Y D O B I J E,
N I K T O    V A Š U    P O V I N N O S Ť   Z A    V Á S   N E U R O B Í,
Z B Y T O Č N E   P O Ž A D U J E T E,  N E C H  TO  U R O B I A  "ONI"...

PREČO BY MALI? JE TO VAŠA POVINNOSŤ A VÁŠ PREJAV VYSPELOSTI.

A PREPÁČTE MI MOJU ÚPRIMNOSŤ,

TÍ   "VEĽKÍ"   PRESTANÚ VLÁDNUŤ, KEĎ SA TÍ   "MALÍ"   PRESTANÚ PLAZIŤ.

ŽIAĽ, AUTORA TOHOTO NÁDHERNÉHO VÝROKU NEPOZNÁM.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na naturálno - medicínckych workshopoch 
rada privítam všetky mamičky
predpokladané témy: používanie esenciálnych olejov, bylinná terapia,etikoterapia, rozvoj psychomotorických funkcií dieťatka, opakované soplíky a kašeľ, zápaly uška, konvičkovanie, alergie, ADHD, pomočovanie, imunita..... 
a ďalšie témy 

 

MUDr. Júlia Hrachová, PhD.
mudrasova.sk@gmail.com

 

 

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info