PRÍRODNÁ AMBULANCIA PRE MALÝCH AJ DOSPELÝCH

TVOJE TELO JE TVOJ CHRÁM,
V KTOROM PREBÝVA DUCH A DUŠA.

AK SA BUDEŠ O NE DOBRE STARAŤ,
BUDÚ ŤA CHRÁNIŤ...

                                MUDr. Júlia Hrachová, PhD.
                               
                               
 

Prečo symbilický názov MÚDRA SOVA?
Sovu, ako mytologickú bytosť, nájdeme v Afrike, Amerike, ÁZii aj  Európe.

V našom poňatí má rolu ochrankyne, ktorej boli prisudzované zvláštne schopnosti.
Je symbolom múdrosti, pochopenia, osamelosti a znovuzrodenia z Tmy do Svetla.

Príde čas, keď myšlienky začnú klopkať na bránu vedomia a dožadovať sa riešenia.
Ale riešenia láskavého a pretkaného múdrosťou tisícich životov....Múdrosťou sovy

 

Komu sa venujem?
Každému, kto už vie, že choroba je dar i keď bolestný.
A všetkým, ktorí o pomoc požiadajú.

Čo sa snažím povedať ?
Že svoj zdravotný stav si každý z nás riadi sám a základom liečby nie sú lieky, ale práca na sebe samom, vo svojom Srdci.

Ako spolupracujem?
Nie každý z nás vie prijať metódu riadenej a kontrolovanej detoxikácie Joalis, homeopaickú liečbu alebo liečbu podľa princípov Tradičnej čínskej medicíny (akupunktúra, bylinky, masáže). Preto po zrelom zvážení získate návrh na komplexnú liečbu, ale rozhodnutie, či ponúkané možnosti akceptujete, spočíva na Vašej slobodnej voľbe.

Aké prostriedky využívam?
· Bachove kvety
· Gemmoterapia
. Homeopatia akútna
. Bylinky Tradičnej čínskej medicíny
· Ušná akupunktúra /guličky, laser, ihličky a niťová akupunktúra A care
· JOALIS - detoxikácia/biorezonancia - bylinné energo-informačné preparáty z radu informačnej
                medicíny výrobok z výskumu prírodnej zdravotnej starostlivosti MUDr. Josefa Jonáša
Používam  prostriedky kombinovane podľa potreby pacienta a jeho problémov.

Takejto liečbe sa budeme spoločne venovať,
ale hlavná zmena sa musí odohrať vo VAŠICH Dušiach alebo ak chcete vo VAŠICH Srdciach.
Lekár pomáha, ale pacient sa vylieči sám.
V živote každého človeka sú obdobia, ktoré sú náročné, s ktorými si nevie celkom poradiť. 
Možno stačí vedieť, že existuje ochota pomôcť a posunúť hranice.

Liečba pacienta je multidimenzionálna, zahŕňa hmotnú, energetickú, informačnú a spirituálnu časť.
Tak ako nevieme šibnutím čarovného prútika z noci na deň zmeniť naše emócie a postoje, nevieme podaním jediného produktu spôsobiť, že sa choroba stratí.
Liečba závisí od toho:
1) ako rýchlo pacient pochopí, že jeho "psychika" sa prejavuje na jeho hmotnom tele a ukazuje mu, kde robí chyby
2) ako rýchlo a poctivo zmení samotný pacient svoje postoje a emócie k celému Vesmíru.

Liečbu, ktorú prichádzajúci pacient dostal u špecialistu, nesmie nikdy sám modifikovať a vysadzovať. Platí prísna zásada, že liečbu upravuje ten lekár, ktorý ju ordinoval a nikto iný!

KVAPKA NÁDEJE
VYLIEČI MORE PROBLÉMOV
A ZMENÍ SVET

....................................................................................................................................

MEDICÍNSKA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A PREDNÁŠKY

1994
1) Monografia: Hrachová, J., Danišovičová, A., Caňová, S., Jakubková, V., Krák, E.: Ošetrovateľské postupy v pediatrii., Trnavská univerzita, Bratislava, 1994, 164 s.

2) Danišovičová, A., Hrachová, J., Gaľová, K., Matheová,E.,Marinová, I., Jarčuška, P.: Ampicilínsulbaktm v liečbe infekcií dýchacích ciest u detí, Acta Chemotherapeutica, 3,1994,1, s.34-35

3) Danišovičová, A., Hrachová, J., Červenka, J., Krák, E.: Cefuroximaxetil v liečbe infekcií dolných dýchacích ciest v pediatrickej ambulantnej praxi., Acta Chemotherapeutica, 3,1994, 2, s.51-52

1996
1) Monografia: Krčméry, V.ml., Hrachová, J., Jarčuška, P., Nogeová, A.: Makrolidové a azalidové antibiotiká, Osveta , Martin, 1996,101 s.

2) Galova, K; Sufliarska, S; Kukova, Z; Danisovicova, A; Hrachova. J; Grausova, S; Marinova, I; Krizan, S; Stopkova, K; Stahorska, A; Durcanska, K; Raskova, J; Krupova, I; Krcmery, V: Multicenter randomized study of two once daily regimens in the initial management of community-acquired respiratory tract infections in 163 children: Azithromycin versus ceftibuten.,Chemotherapy, may-jun 1996, 42 (3),s. 231-234

1997
1) Hrachová, J., Nogeová, A., Križan, S., Strehárová, J., Rašková, J., Šufliarska, S., Kuková, Z., Gaľová, K., Grausova, S., Stopková, K., Krupová, I., Krchňáková, A.: Multicentrické pros-pektívne porovnávacie sledovanie: Azitromycín v liečbe infekcií dýchacích ciest u detí – porovnanie dvoch dávkovacích režimov., Acta Chemotherapeutica , 6, 1997, 1,s.36-39

2) Gaľová, K., Marinová, J., Hrachová, J., Kuková, Z., Križan, S., Šufliarska, S., Čintalánová, H., Nogeová, A.: Azitromycín v liečbe infekcií respiračného systému u detí., Acta Chemothe-rapeutica , 6, 1997, 1, s. 44- 47

3) Danišovičová, A., Ďurčanská, K., Hrachová, J., Červenka, J., Krák, E., Strehárová, A., Krčméry , V.ml., Suchá, E.: Spiramycín v liečbe infekcií dýchacích ciest v detskom veku., Acta Chemotherapeutica , 6, 1997, 1, s. 48-50

4) Nogeova, A., Galova, K., Krizan, L., Sufliarska, S., Cizmarova, E., Raskova, J., Hrachová, J., Kukova, Z., Durcanska, K., Krcmery, V.: Ceftibuten vs. cefuroxime-axetil in initial therapy for community-acquired bronchopneumonia: Randomized multicentric study in 140 children., Infectious diseases in clinical practice, 6, 1997, 2 , s. s. 133-134

2003
1) Hrachová, J., Horváthová, D., Kremeňová, M., Repáková, M.: recidivujúce bolesti brucha u detí. Speculum nostrum, 4,3, august 2003, s.72-75

2) Hrachová, J., Strnová, J.: Amylín-iná cesta liečby osteoporózy alebo postprandiálnej hyperglykémie u diabetikov?, Detský lekár, 2003, 4, s. 26-27

2004
Hrachová, J., Furková, K., Červenka, J., Šašinka, M.: Účinky rybieho oleja a omega-3 polynenasýtených mastných kyselín. Lekársky obzor, 53, 2004, 2, s.49-54

Hrachová, J., Kremeňová, M., Hrčková, A.: Novšie trendy vo výžive dojčiat a batoliat. Lekársky obzor, 53, 2004, 4, s.125-128

Furková, K., Šašinka, M., Hrachová, J., Surový, N.: Omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny – áno, či nie?, Alergie, 2004, 2, s.103-106

Nogeová, A., Hrachová, J., Caňová, S.: Vitiligo v pediatrickej praxi., Detský lekár, 4, 2004, s.24-26

2005
Monografia, Strnová, J., Hrachová, J., Smoldas, M, Štefáková, M., Urge,O., Nogeová, A.:Úvod do porúch metabolizmu lipoproteínov., Zdravotnícke vydavateľstvo HERBA, sro., Bratislava, 2005, 26 s.

Hrachová, J., Caňová, S., Strnová, J.: ...Pani doktorka, my sme si mysleli, že to prejde..., Lekársky obzor, 54, 2005, 9, s.390 -391

Hrachová, J.: Obezita., Revue medicíny v praxi, 3, 2005, 5, s.11-13

Hrachová, J., Strnová, J.: Adrenoleukodystrofia viazaná na chromozóm X., Lekársky obzor, 54, 2005, 6, s. 261-262

Hrachová, J.: Prečo nie je rybí olej to isté čo omega -3 polynenasýtené mastné kyseliny?, Revue medicíny v praxi, 3, 2005, 1, s.11-13

Hrachová, J., Strnová, J.: Febrility nejasnej etiológie a m.Addison. 5.slovenský pediatrický zjazd, Česko-slovenská pediatrie, 60, 2005, 8-9, s. 485

2006
Hrachová, J., Nogeová, A., Caňová, S., Strnová, J.: Nie vždy je to len infekcia. Novinky v pediatrii III., Herba, Bratislava, 2006, s.61-62

Strnová, J., Hrachová, J., Urge,O.: Kongenitálna hyperplázia nadobličiek. Novinky v pediatrii III., Herba, Bratislava, 2006, s.13-14

Strnová, J., Urge,O., Hrachová, J., Milošovičová, B.: Sledovanie vybraných hematologických a biochemických parametrov u pacientov s kongenitálnou hypotyreózou. Lek obzor 55.2006,4,s.128-130

Hrachová, J., Strnová, J., Nogeová, A., Furková, K.: Zhodnotenie lipidového profilu u obéznych pacientov.Lek.obzor,55,2006,4,s.144-147

Strnová, J., Hrachová, J., Urge,O.: Kongenitálna adrenálna hyperplázia. Pediatria, suplement,1,2006,2,s.15-16

2007
1. Hrachová, J., Nogeová, A.: Vypadávanie vlasov aj endokrinný problém?, Pediatria,Supl.,1, roč.2, 2007

2. Hrachová, J., Nogeová, A., Strnová, J.: Hyperhidróza-nie je len problémom letného obdobia. Detský lekár, 3, 2007, s.16-18

3. Hrachová, J.: Komplexná liečba detskej obezity v ambulancii endokrinológa. Detský lekár, 2, 2007, s. 9 -11

4. Hrachová, J., Nogeová, A., Furková, K.: Vypadávanie vlasov. Revue medicíny v praxi, 2,2007,s.12-14

5. Hrachová, J., Nogeová, A.: Nezvyčajná príčina galaktorey v adolescencii? Via pract.,2007, roč.4, 9, s. 424-425

6. Urge,O., Strnová, J., Hrachová, J.: Manažment dyslipoproteinémií u detí. Pediatria, Supl. 1, roč.2, 2007, s.20-21

7. Strnová, J., Urge,O., Hrachová, J.: Hirzutizmus nielen kozmetický problém. Pediatria,Sup.3, 2007, č.2, s. 92

8. Strnová, J., Urge,O., Hrachová, J.: Kongenitálna adrenálna hyperplázia. Diagnostika a terapia v pediatrii,IX.UK-Bratislava, Jeseniova LF Martin,2007, ISBN 978-80-88866-49-7, s.117-118

2008
1. Strnová, J., Hrachová, J., Ürge, O., Nogeová, A.: Kryptorchizmus – stále aktuálny problém. V: Furková, Šašinka: Getlíkov deň – Novinky v pediatrii. ISSN 1336-863X . Bratislava: Samedi, Pediatria 3, 2008, č. 1, s. 16 – 17.

2. Strnová, J., Ürge, O., Hrachová, J.: Hirzutizmus – to nie je iba kozmetický problém.23. celoštát. konf. Spoloč. dorast. lekár., Staré Hory, 19.-20. 9. 2008

3. Strnová, J., Ürge, O., Hrachová, J., Nogeová, A.: Hormóny a obličky. XXXX. Celoslov.pediatr. konfer. s medzinár. účasťou, Galandove dni, 20. –21. 11.2008, Martin

4. Strnová, J., Ürge, O., Hrachová, J.: autoimunitné tyreoiditídy X. prešovské pediatrické dni, 4. – 5. 12. 2008, Prešov

5. Hrachová, J., Nogeová, A., Strnová, J.: Dieta pri obezite a niektorých dyslipoproteinémiách v detskom veku, Detský lekár, 1-2, 2008, s. 29-34

6. Strnová, J., Űrge, O., Hrachová, J., Nogeová, A.: Hormóny a obličky. Pediatria, Supl. 5, 2008, č. 3, s. 11.

7. Strnová, J., Űrge, O., Hrachová, J.: Autoimunitné tyreoditídy. Pediatria, Supl. 6, 2008, č.3, s. 12.

8. Hrachová, J., Nogeová, A., Strnová, J.: Gynekomastia a pseudogynekomastia. Detský lekár, 15, 2008, č. 5, s. 102 – 104.

9. Hrachová,J., Nogeová,A.,Strnová, J.: Metabolický syndróm v pediatrii. Detský lekár,2007,4,s.24-26

10. Hrachová, J., Nogeová, A..: Metabolický syndrome detí a dorastu. Revue medicíny v praxi,6,2008,1,s.11-13

11. Hrachová, J., Nogeová, A., Strnová, J: Diéta pri obezite a niektorých dyslipoproteinémiách v detskomveku. Detský lekár,2008,1-2,s.29-34

12. Strnová, J., Űrge, O., Hrachová, J.,Nogeová, A.: Nízky vzrast. Detský lekár.2008,1-2,s.25-28

2009
1. Nogeová, A., Strnová, J., Hrachová, J., Furková, K.: Dedičné poruchy metabolizmu lipoproteínov. Lek. Obzor, 57, 2009, č. 2, s. 50.

2. Hrachová, J., Strnová, J., Nogeová, A., Furková, K.: Komplexná liečba exogénnej obezity detí a dorastu. Lek. Obzor, 57, 2009, č. 2, s. 51 – 54.

3. Strnová, J., Hrachová, J., Nogeová, A., Űrge, O.: Hyperhidróza a jej príčiny. Lek.obzor, 57, 2009, č. 2, s. 59 – 60.

4. Hrachová, J., Nogeová, A., Strnová, J.: Výživové doplnky v liečbe obezity. Pediatria, 1, 2009, s. 26 – 28.

5. Strnová, J., Űrge, O., Nogeová, A., Hrachová, J.: Má funkcia štítnej žľazy vplyv na menštruačný cyklus ? Detský lekár, 2, 2009, s. 57 – 60.

6. Nogeová, A., Strnová, J., Hrachová, J., Furková, K.: Diagnostika a liečba dyslipoproteinémií u detí Detský lekár, 2, 2009, s. 58 – 60.

2010
1.Hrachová, J., Nogeová, A., Strnová, J., Furková,K.: Obezita a výživové doplnky u adolescentov. Detský lekár roč.16,2009,č.4, s. 109-111

2.Nogeová, A., Hrachová, J., Strnová, J. : Puberta a jej poruchy. Detský lekár ,roč.17, 2010, č. 3 s. 86 – 89.

3.Vajdová, L., Strnová, J., Hrachová, J.: Priaznivý priebeh predčasnej puberty. Detský lekár roč.17,2010,č.1, s. 25 – 27

4.Hrachová,J.,Kremeňová, M.: Výživa zdravých detí do troch rokov. Detský lekár roč.17,2010,č.2, s. 43-45,51.

5.Vaňatka,R., Milošovičová,B., Nogeová,A., Hrachová, J.,Bilický, J.: Vyšetrenie kostného veku pomocou USG. Slov.RAdiol.17 (1),2010,s.40-42.

2011
1.Erika Fiľková, Júlia Hrachová, Jaroslava, Strnová, Katarína Furková: Patogenéza, klinický obraz a liečba methemoglobinémie u detí. Detský lekár 18, 2011, č. 1, s. 11 – 15

2.Strnová, J., Űrge, O., Hrachová, J.: Liečba fenylketonúrie včera, dnes a zajtra Lek. Obzor 2011, č. 7 – 8

3. Klenovicsova, K., Boor, P., Hrachova, J., Furkova, K., Sebekova, K: Metabolic syndrome is inversely related to soluble receptor for advanced glycation end products: A study in mother-infant pairs. Biopolymers and Cell, 27 (2), pp. 132-140, 2011

4.Hrachová,J.,Albertová,K.,Furková,K.: Obezita a metódy znižovania hyperlipoproteinémie u detí. Detský lekár 2011,č.2-3,s.32-33,60

5.Vaňatka,R.,Hrachová,J,Nogeová,A.: Hodnotenie kostného veku u detí. Detský lekár 2011,č.4.,s.97-101

6. Dekanová, L., Hrachová, J.,Furková, K.: Horúčka u detí (1.časť). Detský lekár 2011,4, s.103-110

2012
1. Adriana Nogeová, Radovan Vaňatka, Júlia Hrachová: Tyreopatie v detskom veku. Detský lekár 2012,1, s.11-13

2.Júlia Hrachová, Radovan Vaňatka, Adriana Nogeová: Zásadité a zásadotvorné potraviny a ich vzťah k chorobám. Detský lekár 2012,1, s.14-15

3. Furková, K.,Hrachová, J.,Tenkáčová,O.,Debrecká, B.: Môže byť zlé stravovanie dieťaťa považované za týranie? Festival kazuistík z pediatrie 2012,Zborník abstraktov, Žilina, 23.-24.3.2012

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info