DETSKÁ AMBULANCIAAmbulancia pre deti a študujúci dorast do 26 rokov
detský obvod
zmluvný partner poisťovní VšZP, Union, Dôvera

ktorý okrem klasických západno-medicínskych postupov
používa nadštandard pre pacientov: 

Tradičnú čínsku medicínu
Biominerály- Schusslerove soli
Joalis detoxikáciu
Homeopatiu
Apiterapiu
Bachove kvetové esencie
Fytoterapiu
Esenciálne oleje

Jedná sa o výkony nehradené poisťovňou a zahrnuté pre záujemcov o nadštandard
do VIP zmluvy 

Vyžiadanky na prestup zasielame mailom mudrasova.sk@gmail.comJE NÁM VEĽMI ĽÚTO,

ALE Z KAPACITNÝCH DÔVODOV
NEVIEME UŽ PRIJAŤ  NOVÉ DETIČKY

Pacient má právo na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti. To je aj jednou zo základných povinností ošetrujúceho lekára a chcem Vás ubezpečiť, že na dodržiavaní tohto základného princípu mi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom vždy záležalo.

Zdravotnú starostlivosť v ambulancii poskytuje 1 pediater a 1 sestrička. Týmto personálnym obsadením sme dokázali zabezpečiť potrebnú starostlivosť o našich detských pacientov, ale so stále pribúdajúcimi povinnosťami, ktoré nám ukladajú právne predpisy, to nie je jednoduché. 

Vzhľadom na toto personálne obsadenie nie sme schopní zdravotnú starostlivosť poskytovať väčšiemu počtu pacientov.
Počet detí pripadajúci na jedného ošetrujúceho lekára považujeme t.č. za naplnený a pre našu ambulanciu
by vyšší počet detí predstavoval pracovné zaťaženie, ktoré nedokážeme zvládnuť.

Vyšší počet pacientov v ambulancii by mohol viesť až k tomu, že by Vám nemusela byť z našej strany poskytnutá zdravotná starostlivosť správne a včas, čo za žiadnych okolností nemôžme dopustiť. Naším poslaním a prioritou je zabezpečiť našim pacientom takú starostlivosť, akú si ich zdravotný stav vyžaduje. 

 

************  INFORMÁCIE  K SÚČASNEJ SITUÁCII 2020/2021/2022   *****************

Ešte neviem písať, ale s mamou sa rozprávame
ddddsss

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info