ŠPECIALISTI - AMBULANCIE

ČO ROBIŤ PRI AKÚTNEJ OTRAVE

NTIC podáva telefonické konzultácie počas pracovnej doby v čase do 15:30 hod. na telefónnych číslach:
02/ 5477 4166, 0911 166 066
Po 15.30 hod., počas pohotovostnej služby a počas víkendov na telefónnom čí­sle:
02/ 5477 4166

Zí­skate pokyny, ako postupovať v danej situácii
Čo sa vás budú pri konzultácii pýtať?

Kto: komu sa nehoda stala, dieťaťu, dospelému, zvieraťu (vek, hmotnosť)
Čo: aká látka je príčinou otravy
Ako: akým spôsobom došlo k otrave (požitie, vdýchnutie, poliatie), ako sa postihnutý má a aké opatrenia sa doteraz vykonali
Koľko: odhadnuté množstvo pôsobiacej látky
Kedy: kedy sa nehoda stala

Pripravte si:
- celé meno osoby, ktorej sa nehoda stala
- rodné číslo
- zdravotnú poisťovňu

 

 

ODBORNOSŤ

 

LEKÁR - KONTAKT

SKRÍNIG NOVORODENCOV
VŠETKO V JEDNOM

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava
alebo

NUDCH, Limbová 1, Bratislava

KĹBIKY - coxy
MUDr. Kusín Marcel
- Teslová 33, Bratislava, 090 704 3915
- J. Raka 31,Záhorská Bystrica, 0907 043 915

MUDr. Gajdoš Marek,
Strečnianska 13, Bratislava, prízemie,
on line objednanie

Podotech, MUDr. Pospíšil Marián
Legionárska 5265, Malacky
0911 611 700

SONOGRAFIA MOZGU
MUDr.Taligová Ľubica
Strečnianska 13, Bratislava
0908 680 730

OČKÁ
NUDCH-Kramáre - detská očná ambulancia

Ophtalmoconsult s.r.o., MUDr. Gerinec Anton
Teslova 33, Bratislava
0901 701 619
gerinec@azet.sk 

UŠKÁ
ORL – Skríning OAE - Audiometria
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, 5. Poschodie č. dverí 508
Antolská 11,  Bratislava
02/6867 3753

ORL – Skríning OAE - Audiometria
NUDCH,Limbová 1, Bratislava
02/5937 1204

SONOGRAFIA OBLIČKY
MUDr. Bartoň Peter
NUDCH, Limbová 1, Bratislava
02/5937 1585

PRO RTG
Mýtna 5  
02/57786376, 02/52499446 v čase od 7.00-12.30 hod.


KRÁTKE UZDIČKY pozrite FRENULOTOMIA

OROFACIÁLNA STIMULÁCIA
Logomedik, Skalica
Amb.klin.logopéda
PaedDr. Bunová B., PhD.

 

 

ALERGOLÓG
IMUNOLÓG

MUDr. Kuková Zuzana -očkovacia ambulancia
NUDCH, Limbová 1, Bratislava
02/5937 1563

Imuline s.r.o., MUDr. Abaffyová Zuzana
Kudláková 7, Bratislava
02/6436 4363, 0907 894 679
Sestricka.imuline@gmail.com

MUDr. Komadová Eva /pre Petržalku/
Fedinova 9, Bratislava
02/6382 2198, 0908 594 984

MUDr. Dagmar Cingelová, PhD.
Gbelská 8
Záhorská Bystrica
841 06 Bratislava
alergomed@alergomed.sk
https://www.alergomed.sk/

 

 

 

ANTROPOMETRIA

RNDr. Štefánková Eva, PhD
NUDCH, Limbová 1, Bratislava
02/5937 1180
antropometriakdch@gmail.com

 

 

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE

Hálkova 11, Bratislava
0944 012 234
centrum@cvibratislava.sk

 

 

CUDZOKRAJNÉ OCHORENA
OČKOVANIA

Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s. r. o.
Teslova 33, Bratislava 
Tel: 02/ 4463 5473, 0915 889 054
bakos@inocem.sk

 

Poliklinika cudzokrajných chorôb
Americké námestie 3, Bratislava 
Tel: 02/ 5296 2732, 02/ 5292 5688

 

 

CPPPAP

centrum

Bratislava IV
Fedákova 3, Bratislava - Dúbravka
 02/6428 8090

 

Stupava
Martina Rázusa 30, 901 01 Malacky
034/7724 293

 

SŠCPaP pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími PVP
Štefánikova 1279/27, 908 45 Gbely
+421 905 98 46 08
kontakt@poradnaaspely.sk

 

 

DERMATOLÓG

NU CLINIC, MUDr. Jana Chudíková - znamienka
Kominárska 1A, Bratislava
0948 506 070
www.nuclinic.sk

 

Pro Dermas.r.o., MUDr. Ingrid Malíková – akútne vyšetrenie
Medicínske centrum MoyMedica, 2.posch
Moyzesova 4, Pezinok
033 / 641 21 01

 

DERMASON, s.r.o., MUDr. Soňa Federičová,                         
                            MUDr. Viera Ondzíková
Borodáčova 4, Bratislava
02/4552 7116

 

MUDr. Elena Benkovská
NEXT s.r.o., 1. posch., miestnosť č. 108
Vajnorská 40, Bratislava
02/ 4445 0768

 

MUDr.Mészarosová Monika, MUDr.Andrišinová Andrea
Ružinovská poliklinika, blok C, 2. poschodie,č dverí 222
Ružinovská 10, Bratislava
02/4827 9256

 

Derma Junior s.r.o, MUDr. Šustrová Elena
Líščie údolie 57, Bratislava
0919 452 902

 

MUDr. B.Vargová, MUDr.M.Hertelová
Námestie Slovenského povstania 108/5, 900 31 Stupava
https://www.skinandface.sk/kontakt/
aj on line objednávanie

 

 

ENDOKRINOLÓGIA

MUDr.Ürge Otto 02/6867 3018
MUDr.Nogeová Adriana,  02/6867 3065
MUDr.Vajdová Lucia 02/6867 3065

NsP sv. Cyrila a Metoda, 1.posch. poliklinika, č. dv. 130
Antolská 11, Bratislava
02/ 68 67 3018

 

Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.,
MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc
NUDCH, 2. Poschodie, č. dverí 241
Limbová 1, Bratislava
02/5937 1567, 02/5937 1644
kostalova@dfnsp.sk

 

 

FRENULOTÓMIA
/podstrihnutie krátkej uzdičky/

ORLAURIS s.r.o., MUDr.Karin Horváthová -uzdičky
Tbiliská 6, Bratislava
0949 504 410
horvathova.karin@gmail.com

 

Dentarius -uzdičky
Kempelenova 2, 841 04 Karlova Ves
Objednáva sa cez mail: dentarius@dentarius.sk
+421 908 221 067

 

MUDr. Adam Hochel - uzdičky  utorok uzdičky
Tbiliská 6, Bratislava
0905 570 309
adam.hochel@1-day.sk

 

 

FYZIOTERAPEUT

Mgr. Zuzana Woleková
Björnsonova 2 Bratislava
0944158238
gynfyzio@gmail.com

 

FIT-CARE, PhDr. Jana Prokešová
Okružná 23, Stupava
0903 042 076

 

 

GASTROENTEROLÓG

MUDr. Kremeňová Mária
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, 1.posch. poliklinika, č. dv. 110
Antolská 11, Bratislava
02/6867 3065

MUDr.J. Kosnáčová
Detská  klinika NUDCH
Kramáre, Limbová 1, Bratislava
Po 12h pondelok 59371 544
ostatné dni         59371 645

 

 

GYNEKOLÓG

detský

MUDr. Sečanský, MUDr. Feriancová, MUDr. Knapová, MUDr. Fellnerová,

MUDr.Tomková, MUDr.Kozolková

Poliklinika, prízemie, č. dverí 57

Ružinovská 6, Bratislava,

02/4823 4763

 

MUDr. Nižňanská Zuzana, MUDr. Sysák Rastislav

Poliklinika, prízemie, č.dverí 22

Antolská 11, Bratislava

02/6867 2549

 

 

HEMATOLÓG

MUDr. Čináková Zuzana (piatok)

MUDr. Jajcaiová Zedníčková Nora (pondelok, utorok)

MUDr. Laluhová Striežencová Zuzana (štvrtok)

Poliklinika BLOK D, 2.posch, č.dverí 248

Limbová 1, Bratislava

02/5937 1569

Zuzana.cinakova@nudch.eu

 

 

CHIRURG

CHIRURGIA -  jednodňová

MUDr. Terštianska Georgína

poschodie: 1., BLOK B, dvere: 132

Ružinovská 10, Bratislava

 

EUROMED, s. r. o., MUDr. Babala Jozef, MUDr. Kerdíková Mária

poliklinika Karlova Ves, 2. poschodie, č. dverí 205

Líščie údolie 57, Bratislava

0905 722 648,  0918 771 583

jednodnovachirurgia@gmail.com

 

CHIRURGIA 10+ 

MUDr. Ján Štefaňák

Ľanová 10, Bratislava

02/ 4446 1331

 

CHIRURGIA - ortopedická          
MUDr. Vojtko Milan
Strečnianska 13, Bratislava
0908 762 014

 

EUROMED, s. r. o., MUDr. Babala Jozef cievna chirurgia
poliklinika Karlova Ves, 2. poschodie, č. dverí 205
Líščie údolie 57, Bratislava
0905 722 648

MUDr. Adam Hochel
Tbiliská 6, Bratislava
0905 570 309
adam.hochel@1-day.sk

 

 

KARDIOLÓG

Cardio plus s.r.o. , MUDr.Lakomý Miroslav
Teslova 20, Bratislava
02/4342 2737
 

Centrum mladé srdce
MUDr. M. Ivanová
Poliklinika Líščie údolie 57,84231 Bratislava
Budova detského pavilónu (oproti vchodu do hlavnej budovy polikliniky)
1. poschodie, č.d. 161
Tel. Ambulancia: +421 2 6428 2456
Mobil: +421 905 618 060
e-mail: ivanova@mladesrdce.com

 

 

LEKÁRSKA KOZMETIKA

náušničky

Ústav lekárskej kozmetiky, a.s

Tematínska 3, Bratislava

0911 237 934

 

 

LOGOPÉD

PhDr. Vicenová Zuzana
Zdavotnícka 1, Stupava
0948 446 352

Mgr. Hudecová Daniela PhD.
Saratovská 24, Bratislava
0903 700 429
daniela.hudecova@gmail.com

 

PhDr. Slávka Zacharová
Rezedova 5, Bratislava
0903 230 852
slavkazacharova@gmail.com

 

Ambulancia klinickej logopédie
Tehelná 26,  Bratislava
02/5556 5871, 0905 319 014

 

PaeDr. Púllová Katarína
Teslova 33, Bratislava
0904 911 502
logoped@chello.sk

 

logopéd pri genetických syndrómoch
PaedDr. Anastazia Kormanová - klinický logopéd
https://www.genetickesyndromy.sk/zariadenie/anastazia-kormanova-a-kol-dfnsp-bratislava

 

https://www.logomedical.sk/

Cementárenská 15, Stupava
+421 950 597 078
info@logomedical.sk
Pon-Str: 8:30-15:30, Štv: 10:00-17:00, Pia: 8:30 - 14:00


príprave.výslovnosť/predškolská príprava Mira Tagar
https://skolaempatie.sk/o-nas/nas-tim/ 
https://www.waldorf.sk/?page_id=458 

 

 

METABOLÓG

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH

NUDCH, 2. poschodie, č. dverí 239

Limbova 1, Bratislava

02/5937 1562

 

Doc. MUDr. Bzdúch Vladimír, CSc., MUDr. Fabriciová Katarína

NUDCH, 2. poschodie, č. dverí 214

Limbova 1,Bratislava

02/5937 1660

 

 

NEFROLÓG

Prof.MUDr.Furková Katarína, CSc.

Nemocnica sv.Cyrila a Metoda

Antolská 11, Bratislava

02/ 6867 3018

 

Prof.MUDr. Podracká Ľudmila CSc, MUDr. Chocholová Mária

MUDr. Urbanová Dagmar, PhD, Doc.MUDr. Červeňová Oľga PhD

NUDCH, 2 poschodie, č.dverí 213, 214

Limbova 1, Bratislava

02/5937 1855, 02/5937 1856

 

MUDr. Kľačanská Ingrid

Poliklinika, prízemie, č. dverí 8

Antolská 11, Bratislava

02/ 6867 2515

 

Nefrologická ambulancia

NEXT, poliklinika pre dorast

Vajnorská 40, Bratislava

 02/4920 2535

 

MUDr. Topoľský Ivo

Poliklinika, 1. Poschodie, č. dverí 110

Antolská 11, Bratislava

02/6867 3065

 

IMPAX Trading s.r.o., MUDr.Jankó Viktor, MUDr. Topoľský Ivo

Na vrátkach 2/A, Bratislava

0940 609 480

 

 

NEUROLÓG

MUDr.Taligová Ľubica

Strečnianska 13, Bratislava

0908 680 730

 

SINALGIS s.r.o , Neurologické centrum pre deti a  dospelých

Miletičova 32, Bratislava

02/5020 1021

 

Neurologická ambulancia

NUDCH, Blok D, 4 poschodie, č. dverí 412, 410

Limbova 1, Bratislava

02/5937 1865, 02/5937 1323

 

 

OFTALMOLÓG          

Zraková stimulácia/pomoc aj v domácom prostredí/
Raná starostlivosť,n.o.
Tbiliská 6,Rača
www.ranastarostlivost.sk
a
Centrum včasnej intervenice
www.centravi.sk/bratislava/

 Očná ambulancia

NUDCH, Blok E, 2 poschodie, č.dverí 262, 263

Limbova 1, Bratislava

02/ 5937 1128

 

OCULIST s.r.o., MUDr. Bošányová Beáta

Teslova 33, Bratislava

02/4463 5476, 0948 043 430

oculistambulancia@gmail.com

 

MUDr. Danningerova Svatava

Mýtna 5, Bratislava

0914 202 809

 

Medicínske centrum, MUDr. Beláňová Lívia

Teslova 33, Bratislava

02/4463 5476, 0948 043 430

 

MUDr. Fischerová Oľga

Gercenova 4, Bratislava

0903 154 171

olga.fischerova@googlemail.com

 

Excelens očné centrum s.r.o., MUDr. Turanská  Veselína

Kazanská 1A, Bratislava

0948 663 332

 

Ophtalmo s.r.o , MUDr. Elizová Iveta
Prvé rodinné očné censtrum
Podlesná 10, Bratislava
0915 367 307
www.ophthalmo.sk

 

DuOfta s.r.o., MUDr. Slezáková Gabriela

Kudláková 7, Bratislava

02/6436 0737, 0915 612 046

 

Veselý Očná klinika

Budova CBC5 (oranžovo-čierna)

Karadžičova 16, 821 08 Bratislava

info@veselyok.com

 

Ophtalmoconsult s.r.o., MUDr. Gerinec Anton

Teslova 33, Bratislava

0901 701 619

gerinec@azet.sk

 

RECENTRUM-REOČKO
rehabilitácia zraku -  až po očnom vyšetrení
0915633823
reocentrum@gmail.com

 

 

ORL

MUDr.Kulich Richard

Poliklinika Ružinov

Ružinovská 10, Bratislava

02/4827 9435

 

ORL ambulancia RHINO, MUDr. Soják Ján

Šustekova 2, Bratislava

0950 373 653

www.rhino.sk

 

ORLAURIS s.r.o., MUDr.Karin Horváthová

Tbiliská 6, Bratislava

0949 504 410

horvathova.karin@gmail.com

 

Klinika ORL

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, 5. Poschodie č. dverí 508

Antolská 11,  Bratislava

02/6867 3753

 

ORL klinika + tympanometria

NUDCH, Limbova 1, Bratislava

02/5937 1543, 02/5937 1576
rezervačný systém www.dfnsp.sk
r
ecepcia:02/5937 1132

 

 

ORTOPÉD

Nemocnica Malacky, MUDr. Kusín Marcel

Duklianskych hrdinov 857/34, Malacky

034/2829 700

 

Podotech s.r.o., MUDr. Dúbravay Viktor

Legionárska 5265,  Malacky

0911 611 700

 

MEDANTE – klinika zdravia, MUDr. Frištáková Martina, PhD

Podpriehradná 3A, Bratislava

0911 626 522

 

SPORT MED, MUDr. Brozmanová Blažena CSc

Daxnerovo námestie 5,  Bratislava

0902 901 034

 

MUDr. Krajčík Jozef

Poliklinika ružinov, Blok C 2. Poschodie, č. dverí 217

Ružinovská 10,  Bratislava

02/ 4827 9322

 

ŠNOP . Ortopedická klinika

Záhradnícka 4880, Bratislava

02/5011 6111

 

 

ONKO - GENETIKA

MUDr Račeková Natália

Národný onkologický ústav, hlavná budova 1. poschodie

Klenová 1, Bratislava

02 5937 8581, 02/5937 8147, 02/5937 8384

 

Onkologický ústav sv. Alžbety

Heydukova 10, Bratislava

02/3224 9111

emassaro@ousa.sk

 

 

ONKO - KLINIKA

MUDr. Alexandra Kolenová

NÚDCH, Limbova 1, Bratislava

0905 111 827

sasa.kolenova@gmail.com

 

 

PLASTICKÝ
CHIRURG

MUDr. Dagmar Fekiačová

Polikliniky Ružinov, suterén, č.dverí 016

Ružinovská 6, Bratislava

02/4823 4805

 

RNDr Molnárová Agáta – teratologická poradňa

Polikliniky Ružinov, zasadacia miestrnosť KPCH

Ružinovská 10,  Bratislava

02/4823 4845

 

 

PNEUMOLÓG

MUDr. Orosová Jaroslava, MUDr. Mikulášová Ingrid

Podunajské Biskupice, pavilón B, prízemie, č. dverí 105

Krajinská 91, Bratislava

02/5937 1392,  0905 695 760

 

MUDr Mikulášová  Ingrid, MUDr. Orosová Jaroslava

Ružinovská 10, Bratislava

02/ 4827 9415

detskapneumologia@ruzinovskapoliklinika.sk

 

 

PSYCHOLÓG

Mgr. Mária Kopčíková, CPR Kvapka 
www.dietaaja.sk

Rodičia sa na nás môžu obrátiť napr. v otázkach:

posúdenia primeranosti vývinu dieťaťa
(vývinová diagnostika, diagnostika porúch autistického spektra http://dietaaja.sk/category/psychodiagnostika/)

(posúdenie vývinovej úrovne, vhodná starostlivosť o dieťa - v zmysle opatrovateľskej starostlivosti - rôzne otázky rodičov)
najčastejšie sa však stretávame s deťmi od 18 mesiacov života.
- posúdenie školskej zrelosti dieťaťa,
- diagnostika intelektových schopností
- rady pri starostlivosti, vo výchove detí,
- konkrétne ťažkosti detí - psychických, školských, vzťahových, napr. úzkostné poruchy, tiky, afektívne záchvaty, problémy s adaptáciou na škôlku/školu ... 

Naša ambulancia nemá zmluvný vzťah so žiadnou ZP, zároveň našim klientom ponúkame možnosť požiadať si svoju ZP o úhradu u nezmluvného poskytovatela ZS.

 

Mgr. Krištínová Zuzana

Zdravotnícka 1, Stupava

0903 271 512

kristinovazuz@gmail.com

 

Psychologická ambulancia Sunrise, PhDr.Denisa Maderová

Šulekova 20, Bratislava

0905 939 825

psychologicka@tvojpsycholog.sk

 

PhDr. Dibarborová Kornélia

Strečnianska 13, Bratislava

0905 798 810

neladib@gmail.com

 

Mgr. Bulasová Alica

Strečnianska 13, Bratislava

02/6381 0090

 

Mgr. Cipárová Dana

Holíčska 46, Bratislava

0911 421 290

Dana.ciparova@gmail.com

 

PhDr. Dvorská Anna

Poliklinika Ružinov, blok C, č. dverí 225

Ružinoovská 10, Bratislava

02/4827 9341, 0905 259 170

 

Mgr. Palenčárová Zuzana

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11, Bratislava

026867 2522

 

ALMA CENTRUM

Hraničná 20/A, Bratislava

Saratovská 6C, Bratislava

0918 248 107

info@centrumalma.sk

 

 

PSYCHIATER
detský

MUDr. Bulánková Katarína

Strečnianska 13, Bratislava

02/6381 1543, 0908 736 845

PEDOPSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA
MUDr. N. Dimová
Donnerova 1, 841 04 Bratislava
02/65420242

 

 

REHABILITÁCIA

Materské centrum BUBLINKA, o.z. – ploché nôžky

M. Marečka 12, Bratislava

0948 275 570

bublifit@gmail.com     

 

Liečebné centrum TOMESA

Opavská 9, Bratislava

025479 2175, 0915 831 114

recepcia@tomesa.sk        

 

Denné rehabilitačné sanatórium, MUDr. Martinková Mária

Donnerova 716, Bratislava

02/6542 3047

 

TETIS,s.r.o

Lipnická 56, Dunajská Lužná

02/4598 0116, 02/4598 0020

info@tetis.sk

 

HARMONY,n.o.,

Kudlákova 2, Bratislava

02/64287909

rc@nadaciaharmony.sk

 

 

REUMATOLÓG

MUDr. Mozolová Dagmar, MUDr. Dalloš Tomáš

NUDCH, Limbova1, Bratislava

02/5937 1660, 02/5937 1855

 

 

STOMATOLÓG
DETSKÝ

EVIDENT – zubná prax s.r.o.

Jadrová 2. Bratislava

0911 446 400

recepcia@evident.org

 

Dent32 Dental Clinic

Žltá 2, 2/A, 851 07 Bratislava

02/2074 9579

0901 777 387

www.dent32.sk

 

ORADENT s.r.o

Hrachová 10, Bratislava

02/4342 6984, 02/4342 7017

recepcia @oradent.sk

 

STOMAMED s.r.o.

Laurinská 16, Bratislava

02/2083 3888, 0903 443 911

klinika@stomamed.sk

 

MUDr. Miroslava Ducková - Stomaklinik

Tehelná 16 ,Bratislava

02 / 4445 8346


Dr. Martin zubná klinika  Recepcia

+421/2/4569 1979

+421/902/605900

info@doktormartin.sk

www.doktormartin.sk

 

 

ŠPORTOVÝ  LEKÁR

SPORTMED

Daxnerovo námestie 5, Bratislava

0902 901 034, 02/44252569

email:office@sportmed.sk

 

Klinika telovýchovného lekárstva, MUDr. Bartošová Monika

 Mickiewiczova 13, Bratislava

02/5729 0462

Ktl.amb@sm.unb.sk

 

SPORTCLINIC s.r..o.

Černyševského 14, Bratislava

02/6224 7592

info@sportclinic.sk

 

 

UROLÓG

MUDr. Vávrová Dana

Limbová 1, Bratislava

02/5937 1585

 

CENTRUM KRAMÁRE, SPOL. s.r.o.

Limbova 22, Bratislava

0918 404 903

info@centrumkramare.sk

 

MUDr. Molčan Jaroslav

Staré grunty 56, Bratislava

0911 392 220, 0910 911 230

recepcia@klinikamd.sk

 

MILUMED, ZS Paracelsus, dvere č. 110

M. Schneidra Trnavského 8, Bratislava

0948 487 030

milumedsro@gmail.sk

 

 

USG - SONO - RTG

MUDr. Alena Slobodová

Námestie 1. mája 6, Senec

02/4564 9667, 0948 478 010

 

Bratislavské rádiodiagnostické centrum

Nám.SNP 10, Bratislava

02/5788 7140, 02/5788 7141

 

Rádiológia Poliklinika Ružinov

Ružinovská 10, Bratislava

volať v čase 12:00-13:30, 02/4827 9325

 

Rádiológia NUDCH

Limbova 1, Bratislava

02/5937 1752

 

PRO RTG s.r.o.

Mýtna 5, Bratislava

02/57786376,02/52499446 v čase od 7.00-12.30 hod.

 APITERAPIA

 
Včelárstvo Dušan Dedinský
0903 412 241, 02/64774476
(Devínska Nová Ves, Mlynská 6704)

Apidomček

 

 

 

 

aps
NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB, KRAMÁRE - LIMBOVÁ 1,83340 Bratislava

OŠETRENIE CHORÉHO DIE
ŤATKA PO ORDINAČNÝCH HODINÁCH 

                  AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA PRE DETI A DORAST
                   
                  pondelok – piatok  16,00h – 22,00h
                  sobota – nedeľa      7,00h -  22,00h
                  www.dfnsp.sk


VÝJAZDOVÁ DETSKÁ POHOTOVOSŤ
www.vydepo.sk
+421 904 008 090
cena 90€

                                   1

V prípade, že Váš lekár ukončil prax a odovzdal dokumentáciu Vášho dieťaťa na BSK/VUC,
Žiadosť (podpísanú novým prijímajúcim lekárom) o zaslanie zdravotnej dokumentácie
je možné osobne priniesť do podateľne :

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor zdravotníctva
Sabinovská 16 P.O.BOX 106
820 05 Bratislava

PEĽOVÉ SPRÁVY  http://www.meteo.sk/zdravie/pelove-spravy


                                    1

MEDIREX, s.r.o.

Oddelenie klinickej biochémie
Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 841 05 Bratislava
Prevádzka: pavilón: dospelí posch.: 1. č. dverí: 137

okb@medirex.sk
+421 2 654 44 325
+421 2 602 64 156

Ordinačné hodiny
Pondelok.: 7:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 15:30
Streda: 7:00 - 15:30
Štvrtok: 7:00 - 15:30
Piatok: 7:00 - 15:30

 
                                      1

 

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE     http://www.cvibratislava.sk/
                                                      Hálkova 2953/11, 831 03 Bratislava – Nové Mesto                           
                                                      Telefón: +421 944 012 234 
                                                      E-mail: centrum@cvibratislava.skRANÁ STAROSTLIVOSŤ                     https://ranastarostlivost.sk/                                                     
                                                      Tbiliská 6,831 06 Bratislava – Rača
                                                      Telefón: 0908 626 001
                                                      E-mail: info@ranastarostlivost.sk

  

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie