DOKTORKA

foto


Lekárska fakulta UK Bratislava
atestácie v odbore:   1. detský lekár
                                 2. pediater
                                 3. dorastový lekár
                                 4. detský endokrinológ
                                 5. PhD.

odborný asistent - Katedra ošetrovateľstva
Nemocnica s poliklinikou Bezručova, Bratislava

odborný asistent - Katedra pediatrie a Katedra endokrinológie SZU
Klinika pre deti a dorast A.Getlíka, Univerzitná Nemocnica sv.Cyrila a Metoda
medicínsky vedecký výskum – výuka lekárov a medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity

výkonný riaditeľ polikliniky Probios
všeobecná ambulnacia pre deti a dorast RAPHAEL MED Bratislava
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MÚDRA SOVA Stupava - od roku 2020


ďalšie štúdiá:
Homeopatia pre lekárov (Boiron)
Tradičná čínska medicína (MUDr. J.Lucký TCM Institut, Praha)
Aurikulopunktúra (MUDr.M.Strnad, Hradec Králové)
Riadená detoxikácia organizmu - Joalis (MUDr. J.Jonáš -Controlled Inner Cleansing)
Skenar terapia (MUDr.N.Sabová - Skenar akadémiia Slovensko)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


MEDICÍNSKA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A PREDNÁŠKY

1994
1) Monografia: Hrachová, J., Danišovičová, A., Caňová, S., Jakubková, V., Krák, E.: Ošetrovateľské postupy v pediatrii., Trnavská univerzita, Bratislava, 1994, 164 s.

2) Danišovičová, A., Hrachová, J., Gaľová, K., Matheová,E.,Marinová, I., Jarčuška, P.: Ampicilínsulbaktm v liečbe infekcií dýchacích ciest u detí, Acta Chemotherapeutica, 3,1994,1, s.34-35

3) Danišovičová, A., Hrachová, J., Červenka, J., Krák, E.: Cefuroximaxetil v liečbe infekcií dolných dýchacích ciest v pediatrickej ambulantnej praxi., Acta Chemotherapeutica, 3,1994, 2, s.51-52

1996
1) Monografia: Krčméry, V.ml., Hrachová, J., Jarčuška, P., Nogeová, A.: Makrolidové a azalidové antibiotiká, Osveta , Martin, 1996,101 s.

2) Galova, K; Sufliarska, S; Kukova, Z; Danisovicova, A; Hrachova. J; Grausova, S; Marinova, I; Krizan, S; Stopkova, K; Stahorska, A; Durcanska, K; Raskova, J; Krupova, I; Krcmery, V: Multicenter randomized study of two once daily regimens in the initial management of community-acquired respiratory tract infections in 163 children: Azithromycin versus ceftibuten.,Chemotherapy, may-jun 1996, 42 (3),s. 231-234

1997
1) Hrachová, J., Nogeová, A., Križan, S., Strehárová, J., Rašková, J., Šufliarska, S., Kuková, Z., Gaľová, K., Grausova, S., Stopková, K., Krupová, I., Krchňáková, A.: Multicentrické pros-pektívne porovnávacie sledovanie: Azitromycín v liečbe infekcií dýchacích ciest u detí – porovnanie dvoch dávkovacích režimov., Acta Chemotherapeutica , 6, 1997, 1,s.36-39

2) Gaľová, K., Marinová, J., Hrachová, J., Kuková, Z., Križan, S., Šufliarska, S., Čintalánová, H., Nogeová, A.: Azitromycín v liečbe infekcií respiračného systému u detí., Acta Chemothe-rapeutica , 6, 1997, 1, s. 44- 47

3) Danišovičová, A., Ďurčanská, K., Hrachová, J., Červenka, J., Krák, E., Strehárová, A., Krčméry , V.ml., Suchá, E.: Spiramycín v liečbe infekcií dýchacích ciest v detskom veku., Acta Chemotherapeutica , 6, 1997, 1, s. 48-50

4) Nogeova, A., Galova, K., Krizan, L., Sufliarska, S., Cizmarova, E., Raskova, J., Hrachová, J., Kukova, Z., Durcanska, K., Krcmery, V.: Ceftibuten vs. cefuroxime-axetil in initial therapy for community-acquired bronchopneumonia: Randomized multicentric study in 140 children., Infectious diseases in clinical practice, 6, 1997, 2 , s. s. 133-134

2003
1) Hrachová, J., Horváthová, D., Kremeňová, M., Repáková, M.: recidivujúce bolesti brucha u detí. Speculum nostrum, 4,3, august 2003, s.72-75

2) Hrachová, J., Strnová, J.: Amylín-iná cesta liečby osteoporózy alebo postprandiálnej hyperglykémie u diabetikov?, Detský lekár, 2003, 4, s. 26-27

2004
Hrachová, J., Furková, K., Červenka, J., Šašinka, M.: Účinky rybieho oleja a omega-3 polynenasýtených mastných kyselín. Lekársky obzor, 53, 2004, 2, s.49-54

Hrachová, J., Kremeňová, M., Hrčková, A.: Novšie trendy vo výžive dojčiat a batoliat. Lekársky obzor, 53, 2004, 4, s.125-128

Furková, K., Šašinka, M., Hrachová, J., Surový, N.: Omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny – áno, či nie?, Alergie, 2004, 2, s.103-106

Nogeová, A., Hrachová, J., Caňová, S.: Vitiligo v pediatrickej praxi., Detský lekár, 4, 2004, s.24-26

2005
Monografia, Strnová, J., Hrachová, J., Smoldas, M, Štefáková, M., Urge,O., Nogeová, A.:Úvod do porúch metabolizmu lipoproteínov., Zdravotnícke vydavateľstvo HERBA, sro., Bratislava, 2005, 26 s.

Hrachová, J., Caňová, S., Strnová, J.: ...Pani doktorka, my sme si mysleli, že to prejde..., Lekársky obzor, 54, 2005, 9, s.390 -391

Hrachová, J.: Obezita., Revue medicíny v praxi, 3, 2005, 5, s.11-13

Hrachová, J., Strnová, J.: Adrenoleukodystrofia viazaná na chromozóm X., Lekársky obzor, 54, 2005, 6, s. 261-262

Hrachová, J.: Prečo nie je rybí olej to isté čo omega -3 polynenasýtené mastné kyseliny?, Revue medicíny v praxi, 3, 2005, 1, s.11-13

Hrachová, J., Strnová, J.: Febrility nejasnej etiológie a m.Addison. 5.slovenský pediatrický zjazd, Česko-slovenská pediatrie, 60, 2005, 8-9, s. 485

2006
Hrachová, J., Nogeová, A., Caňová, S., Strnová, J.: Nie vždy je to len infekcia. Novinky v pediatrii III., Herba, Bratislava, 2006, s.61-62

Strnová, J., Hrachová, J., Urge,O.: Kongenitálna hyperplázia nadobličiek. Novinky v pediatrii III., Herba, Bratislava, 2006, s.13-14

Strnová, J., Urge,O., Hrachová, J., Milošovičová, B.: Sledovanie vybraných hematologických a biochemických parametrov u pacientov s kongenitálnou hypotyreózou. Lek obzor 55.2006,4,s.128-130

Hrachová, J., Strnová, J., Nogeová, A., Furková, K.: Zhodnotenie lipidového profilu u obéznych pacientov.Lek.obzor,55,2006,4,s.144-147

Strnová, J., Hrachová, J., Urge,O.: Kongenitálna adrenálna hyperplázia. Pediatria, suplement,1,2006,2,s.15-16

2007
1. Hrachová, J., Nogeová, A.: Vypadávanie vlasov aj endokrinný problém?, Pediatria,Supl.,1, roč.2, 2007

2. Hrachová, J., Nogeová, A., Strnová, J.: Hyperhidróza-nie je len problémom letného obdobia. Detský lekár, 3, 2007, s.16-18

3. Hrachová, J.: Komplexná liečba detskej obezity v ambulancii endokrinológa. Detský lekár, 2, 2007, s. 9 -11

4. Hrachová, J., Nogeová, A., Furková, K.: Vypadávanie vlasov. Revue medicíny v praxi, 2,2007,s.12-14

5. Hrachová, J., Nogeová, A.: Nezvyčajná príčina galaktorey v adolescencii? Via pract.,2007, roč.4, 9, s. 424-425

6. Urge,O., Strnová, J., Hrachová, J.: Manažment dyslipoproteinémií u detí. Pediatria, Supl. 1, roč.2, 2007, s.20-21

7. Strnová, J., Urge,O., Hrachová, J.: Hirzutizmus nielen kozmetický problém. Pediatria,Sup.3, 2007, č.2, s. 92

8. Strnová, J., Urge,O., Hrachová, J.: Kongenitálna adrenálna hyperplázia. Diagnostika a terapia v pediatrii,IX.UK-Bratislava, Jeseniova LF Martin,2007, ISBN 978-80-88866-49-7, s.117-118

2008
1. Strnová, J., Hrachová, J., Ürge, O., Nogeová, A.: Kryptorchizmus – stále aktuálny problém. V: Furková, Šašinka: Getlíkov deň – Novinky v pediatrii. ISSN 1336-863X . Bratislava: Samedi, Pediatria 3, 2008, č. 1, s. 16 – 17.

2. Strnová, J., Ürge, O., Hrachová, J.: Hirzutizmus – to nie je iba kozmetický problém.23. celoštát. konf. Spoloč. dorast. lekár., Staré Hory, 19.-20. 9. 2008

3. Strnová, J., Ürge, O., Hrachová, J., Nogeová, A.: Hormóny a obličky. XXXX. Celoslov.pediatr. konfer. s medzinár. účasťou, Galandove dni, 20. –21. 11.2008, Martin

4. Strnová, J., Ürge, O., Hrachová, J.: autoimunitné tyreoiditídy X. prešovské pediatrické dni, 4. – 5. 12. 2008, Prešov

5. Hrachová, J., Nogeová, A., Strnová, J.: Dieta pri obezite a niektorých dyslipoproteinémiách v detskom veku, Detský lekár, 1-2, 2008, s. 29-34

6. Strnová, J., Űrge, O., Hrachová, J., Nogeová, A.: Hormóny a obličky. Pediatria, Supl. 5, 2008, č. 3, s. 11.

7. Strnová, J., Űrge, O., Hrachová, J.: Autoimunitné tyreoditídy. Pediatria, Supl. 6, 2008, č.3, s. 12.

8. Hrachová, J., Nogeová, A., Strnová, J.: Gynekomastia a pseudogynekomastia. Detský lekár, 15, 2008, č. 5, s. 102 – 104.

9. Hrachová,J., Nogeová,A.,Strnová, J.: Metabolický syndróm v pediatrii. Detský lekár,2007,4,s.24-26

10. Hrachová, J., Nogeová, A..: Metabolický syndrome detí a dorastu. Revue medicíny v praxi,6,2008,1,s.11-13

11. Hrachová, J., Nogeová, A., Strnová, J: Diéta pri obezite a niektorých dyslipoproteinémiách v detskomveku. Detský lekár,2008,1-2,s.29-34

12. Strnová, J., Űrge, O., Hrachová, J.,Nogeová, A.: Nízky vzrast. Detský lekár.2008,1-2,s.25-28

2009
1. Nogeová, A., Strnová, J., Hrachová, J., Furková, K.: Dedičné poruchy metabolizmu lipoproteínov. Lek. Obzor, 57, 2009, č. 2, s. 50.

2. Hrachová, J., Strnová, J., Nogeová, A., Furková, K.: Komplexná liečba exogénnej obezity detí a dorastu. Lek. Obzor, 57, 2009, č. 2, s. 51 – 54.

3. Strnová, J., Hrachová, J., Nogeová, A., Űrge, O.: Hyperhidróza a jej príčiny. Lek.obzor, 57, 2009, č. 2, s. 59 – 60.

4. Hrachová, J., Nogeová, A., Strnová, J.: Výživové doplnky v liečbe obezity. Pediatria, 1, 2009, s. 26 – 28.

5. Strnová, J., Űrge, O., Nogeová, A., Hrachová, J.: Má funkcia štítnej žľazy vplyv na menštruačný cyklus ? Detský lekár, 2, 2009, s. 57 – 60.

6. Nogeová, A., Strnová, J., Hrachová, J., Furková, K.: Diagnostika a liečba dyslipoproteinémií u detí Detský lekár, 2, 2009, s. 58 – 60.

2010
1.Hrachová, J., Nogeová, A., Strnová, J., Furková,K.: Obezita a výživové doplnky u adolescentov. Detský lekár roč.16,2009,č.4, s. 109-111

2.Nogeová, A., Hrachová, J., Strnová, J. : Puberta a jej poruchy. Detský lekár ,roč.17, 2010, č. 3 s. 86 – 89.

3.Vajdová, L., Strnová, J., Hrachová, J.: Priaznivý priebeh predčasnej puberty. Detský lekár roč.17,2010,č.1, s. 25 – 27

4.Hrachová,J.,Kremeňová, M.: Výživa zdravých detí do troch rokov. Detský lekár roč.17,2010,č.2, s. 43-45,51.

5.Vaňatka,R., Milošovičová,B., Nogeová,A., Hrachová, J.,Bilický, J.: Vyšetrenie kostného veku pomocou USG. Slov.RAdiol.17 (1),2010,s.40-42.

2011
1.Erika Fiľková, Júlia Hrachová, Jaroslava, Strnová, Katarína Furková: Patogenéza, klinický obraz a liečba methemoglobinémie u detí. Detský lekár 18, 2011, č. 1, s. 11 – 15

2.Strnová, J., Űrge, O., Hrachová, J.: Liečba fenylketonúrie včera, dnes a zajtra Lek. Obzor 2011, č. 7 – 8

3. Klenovicsova, K., Boor, P., Hrachova, J., Furkova, K., Sebekova, K: Metabolic syndrome is inversely related to soluble receptor for advanced glycation end products: A study in mother-infant pairs. Biopolymers and Cell, 27 (2), pp. 132-140, 2011

4.Hrachová,J.,Albertová,K.,Furková,K.: Obezita a metódy znižovania hyperlipoproteinémie u detí. Detský lekár 2011,č.2-3,s.32-33,60

5.Vaňatka,R.,Hrachová,J,Nogeová,A.: Hodnotenie kostného veku u detí. Detský lekár 2011,č.4.,s.97-101

6. Dekanová, L., Hrachová, J.,Furková, K.: Horúčka u detí (1.časť). Detský lekár 2011,4, s.103-110

2012
1. Adriana Nogeová, Radovan Vaňatka, Júlia Hrachová: Tyreopatie v detskom veku. Detský lekár 2012,1, s.11-13

2.Júlia Hrachová, Radovan Vaňatka, Adriana Nogeová: Zásadité a zásadotvorné potraviny a ich vzťah k chorobám. Detský lekár 2012,1, s.14-15

3. Furková, K.,Hrachová, J.,Tenkáčová,O.,Debrecká, B.: Môže byť zlé stravovanie dieťaťa považované za týranie? Festival kazuistík z pediatrie 2012,Zborník abstraktov, Žilina, 23.-24.3.2012

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie