JOALIS BIOREZONANČNÁ DETOXIKÁCIA

Metóda riadenej a kontrolovanej detoxikácie
je typickým predstaviteľom celostného (holistického, naturálneho) prístupu k ľudskému organizmu. 

Bývate často unavení, bez toho aby ste vedeli prečo?
Bolí vás chrbáť, kĺby?
Trpíte príznakmi alergie, bolesťami hlavy, zažívacími ťažkosťami, máte gynekologické výtoky, problémy s prostatou?
Ste často chorí?
Vaša hmotnosť neustále stúpa?
Myslí si Váš lekár, že ste zdraví, no vy sa napriek tomu necítite dobre?

Tak ste na správnej adrese.
Zistíme, ako možno riešiť mnohé chronické zdravotné problémy bez chemických liekov, čisto prírodnými a informačnými prostriedkami.

Už aj súčasná veda vie, že nie len lieky s účinnou látkou môžu liečiť.
Prestáva zatvárať oči pred energiami a informáciami, ktoré všade existujú, ale zatiaľ ich nie vždy vieme prístrojmi detekovať a rozlúštiť, pretože naše vedomosti  a technológie sú ešte veľmi nedostačujúce. To, že prístroje zatiaľ nedokážu merať a rozšifrovať bioenergiu a  informácie, neznamená, že bioenergie  a informácie neexistujú. Fungovanie vesmíru ich neexistenciu vyvracia. Ale vývoj rýchlo napreduje. 
Existujú preparáty, do ktorých sa nahrávajú informácie a tie dokážu spúšťať liečiaci efekt omnoho účinnejšie a naviac bez škodlivých vedľajších účinkov.
Informačné preparáty sú budúcnosťou medicíny.

Metóda riadenej a kontrolovanej detoxikácie sa zaoberá odstraňovaním toxínov, ktoré bývajú príčinou telesných a duševných problémov.
Pomocou preparátov, ktoré kombinujú znalosti informačnej (vibračnej, bio-rezonančnej) medicíny, tradičnej čínskej medicíny, homeopatie a fytoterapie, sa organizmus vlastnými silami zbavuje negatívneho pôsobenia toxínov.

Čo to znamená?
Na nosiči, ktorým je bylinný,  liehový alebo fruktózový roztok alebo nosič s vitamínmi a minerálmi sú nahrané hologramy  toxínov (3D obrazy - interferenčné vzory) , ktorých sú desiatky až stovky v jednom preparáte. Technológia akou je hologram zostrojený a nahraný na preparát je patentom firmy JOALIS, ochranná známka nesie názov HDTx (holografická detoxikácia).
Do výrobného tajomstva patrí použité frekvenčné pásmo záznamu, doba osvitu, pamäťová stabilita preparátu, zbierka toxínov a ich spojenie s konkrétnymi anatomickými štruktúrami.
Vzhľadom k povahe elektromagentického vlnenia je nevhodné tieto preparáty umiestňovať do blízkosti elektromagnetických žiaričov ako sú napríklad mikrovlnné rúry, zásuvky a pod.

Technologiu môžeme pripodobniť k ukladaniu informácií na CD nosič, kde sa informácie ukladajú  v binárnom kóde:01.

cd   
Image by Prawny from Pixabay

Avšak holografické ukladanie je nelineárne, má niekoľko tísiic násobne väčšiu informačnú pamať ako vieme dosiahnuť na iných médiách: USB, CD, harddisk..
Hologram sa dá nahrať na akýkoľvek hmotný nosič - či už je ním potravina, voda, sirup, nerast alebo tabletka....
Výsledkom je holografická ilúzia - virtuálny obraz toxínov. Ľudský mozog je prístroj, ktorý je schopný informácie prečítať, pretože funguje rovnako ako celá príroda, celý vesmír  -  na báze hologramov.
Na základe prečítaného obrazu vie mozog vydať inštrukcie  neuroendokrinnému  a imunitnému systému ako majú postupovať, vedia to aj jednotlivé tkanivá, bunky, molekuly, atómy, bozóny....

hologram

Informácie na nosičoch sú vnímané organizmom na 3 úrovniach - na úrovni hmotnej, energetickej a informačnej a každá úroveň na poskytnuté informácie reaguje svojím spôsobom.

Vyvinutých preparátov je mnoho, pretože i toxínov je mnoho a v každom orgáne, tkanive a bunke ľudského tela sa správajú toxíny inak. Stratégia použitia preparátov sa riadi poznatkami tradičnej čínskej medicíny, ktorá tvorí základ celostného myslenia v starostlivosti o zdravie.
Podľa metódy riadenej a kontrolovanej detoxikácie sú príčinou zdravotných problémov rôzne druhy toxínov, ktoré sa usadzujú v ľudskom tele vplyvom životného prostredia, životného štýlu alebo v dôsledku jeho vlastného metabolického procesu.

Medzi najčastejšie toxíny patria:
ORGANICKÉ  A  ANORGANICKÉ TOXÍNY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
ORGANICKÉ A ANORGANICKÉ TOXÍNY VYPLÝVAJÚCE Z LIEČBY A VAKCINÁCIE

toxíny v poľnohospodárskom odvetví: antibiotiká,hnojivá, látky proti parazitom,
hlodavcom, pestidídy, insekticídy, herbicídy, fungicídy   
potravinárskom odvetví: chemické látky  a kovy v potravinách, „Ečka“
priemyselnom odvetví: kovy a ich zlúčeniny, rádioaktívne látky z elektrární a stavebných hmôt,
splodiny a ťažké kovy z uhlia, nafty, benzínu a spaľovania , z obrusovania asfaltu qa pneumatík, z katalyzátorov, tlačiarní, strojov ... 
toxíny životného prostredia: prach a drobné častice, syntetické látky, plasty, nátery, 
lepidlá, dezinfekčné  a pracie  prostriedky, aviváž, geoanomálne zóny,   elektromagnetizmus       (mobily, mikrovlnky,TV...)
šampóny, krémy, parfémy a spreje, zubné pasty a vody
umelé vlákna v šatách, bytovej dekorácii a kobercoch
zdravotníckom odvetví: stomatologické výplne, lieky, hormóny, drogy, lieky, vakcíny, dezinfekčné prípravky...

Problémom je, že toxíny inak pôsobia jednotlivo a  inak pôsobia v zmesiach, kde môžu vytvárať nové, sekunádrne, nepoznané toxíny. Nevieme ako spolu reagujú a ako spoločne menia naše metabolické procesy.
Toxíny rozpustné v tukoch sa v tele akumulujú /tuk, mastné mäso,nervový systém, pečeň, mlieko.../
Vegetariáni a vegani majú rovnako zaťažený organizmus - viac však toxínmi plesní, herbicídmi a pesticídmi z obilovín, ovocia a zeleniny.
Väčšina toxínov sa spracováva v pečeni a obličkách a z tela sa aspoň čiastočne uvoľňuje a dostáva sa močom, či stolicou do vôd, ovzdušia a pôdy a pôsobí na všetko živé - kruh sa uzatvára.
Nepomôže ani to, že budeme preferovať bio kvalitu potravín. Veď celá zemeguľa je prepojená morskými prúdmi, vetrom, podzemnými vodami, vodnými tokmi. Najprv sa chemikálie dostanú do planktónu, rastliniek,potom do malých zvieratiek a odtiaľ do veľkých a dlho žijúcich zvierat, ktoré majú toxínov najviac.
Toxíny neprijímame len tráviacim traktom, ale ich aj vdychujeme alebo vstrebávame kožou a sliznicami.

METABOLICKÉ TOXÍNY
INDIVIDUÁLNA INTOLERANCIA NIEKTORÝCH POTRAVÍN,
HISTAMÍNOVÁ INTOLERANCIA

ZHROMAŽĎOVANIE TOXÍNOV VLASTNÉHO  METABOLIZMU
Z DÔVODOV 
  PORUCHY  VSTREBÁVANIA, TRÁVENIA  A SPRACOVÁVANIA  POTRAVÍN  
lepok, kazeín, opiodiné peptidy z mlieka  a obilovín,ovalbumín, cholesterol, triacylglyceroly, kyselina močová, soli, cukry v nadbytku
Ideálny metabolizmus závisí od zloženia stravy, tráviacich enzýmov, schopnosti vstrebávania, zabudovávania potrebných  látok do tkanív a  vylúčenia nepotrebných, neužitočných alebo prebytočných látok.
Niekedy prijímame v strave látky, ktoré sú podobné užitočným a potrebným látkam, ale nie sú identické: rozdiel medzi ľavo a pravotočivými aminokyselinami a cukrami, gutamát, poškodené bielkoviny - priony, transmastné kyseliny zo stužených tukov, sladidlá, propionáty v pečive... Chemicky môže ísť o  rovnaké molekuly, ale s inou informačnou hodnotou, ktorá bráni zdravej komunkácii medzi našimi bunkami. Ukladajú sa v stene ciev, medzibunkových priesotroch a v samotných bunkách.

INFEKČNÉ LOŽISKÁ  A ICH TOXÍNY

baktérie, vírusy, plesne, parazity
mikrotoxíny, mykotoxíny,virotoxíny, ktoré vznikajú metabolizmom a existenciou mikroorganizmov
nedostatočný mikrobiom čreva /nesprávne zloženie črevnej flóry/dysmikróbia

Cieľom detoxikácie však nie je nastavenie sterility, to ani nie je zlučiteľné so životom.
Cieľom je vytvorenie symbiózy mikroorganizmov, ktorá je telu prospešná.
Malé deti intuitívne robia to, čo je prospešné rozvoju ich imunity, jedia zo zeme, hrajú sa s hlinou, neumývajú si ruky pred jedlom, okusujú si nechty, či ich zubami čistia, vťahujú do seba hlieny, aby ich prehltli a "očkujú" sa zaschnutými sekrétmi z nošteka, ktoré veselo pojedajú - prosím, nechajte ich to robiť!
Počas akútneho zápalu je najviac zaťažená pečeň, preto aj strava má byť zredukovaná, šťavnatá, spracovaná a ľahká.
Rozhodne v tom čase strava nemá obsahovať mlieko a mliečne výrobky, jedlá tučné a smažené, koncentrované sacharidy, alkohol, či kávu.
Najdôležitejšie je nechať imunutu v kľude pracovať, nerozptyľovať sa emočne náročnými, stresujúcimi informáciami a činnosťami. Správne vybraná informačná liečba môže vyvolať krátku, búrlivú a účinnú reakciu, razantnú imunitnú terapiu, ktorá zabráni tvorbe chronických ložísk. Antibiotiká už zachránili množstvo životov, sú potrebné pri traume, operácii, imunodeficientných stavoch.  Ale v súčasnosti sa spolu s antipyretikami /látkami proti teplote/ podávajú zbytočne veľa krát bez závažného dôvodu. Následkom je oslabenie imunity. Zápal je najstaršia obranná reakcia voči rôznym toxínom a má prebehnúť čo najprirodzenejšie. Samotná teplota dokáže spomaliť množenie mikroorganizmióv aleboich dokonca zabiť. Zároveň zvýšená teplota aktivuje naše biele krvinky, ktoré tvoria viac protilátok v kratšom čase úspešnejšie prenikajú na miesto toxínov a rýchlejšie zabíjajú mikroorganizmy.

EMOČNÉ TOXÍNY
postoje, emócie, nálady, stresy, strach, agresia, pocit viny, vlastnej nedokonalosti, menejcennosti a neúspešnosti, prevzaté programy od rodičov či od spoločnosti, prežité životné traumy zatlačené do podvedomia, závisť, porovnávanie, súťaživosť, frustrácia z domnelého nedostatku, pocit neuznania a nesplnených očakávaní, túžby...

Emócia je informácia, ktorá pomáha rýchle vyhodnocovať situáciu, ale výsledok je približný alebo niekedy dokonca chybný, v závislosti od emočných vzorcov, ktoré sme zdedili od našich predkov a získali sme ich aj vlastnými skúsenosťami. Preto sa neustále upravujú, dotvárajú, dopĺňajú a prispôsobujú. Veľký význam majú pocity matky počas tehotenstva,pôrodu a po narodení dieťaťaa aj to, či dieťa bolo po pôrode od matky odlúčené.
Logika emócií a logika rozumu fungujú na iných princípoch. Jedno je cesta intuície, asociácie a podobenstiev a druhé cesta logiky.

Ak emócie nespracovávame správne, netransformujeme alebo ich dokonca potláčame dochádza k somatizácii - k telesným prejavom a strate intuície. Emócie aktivujú neuroendokrinný a imunitný systém prostredníctvom  molekúl (dopamín, serotonín, adrenalín, noradrenalín, endorfíny, acetylcholín, oxytocín, melatonín, GABA, glutamát, glycín,beta alanín, histamín, cytokíny, interleukíny IL10, IL12...) a spúšťajú rôzne reakcie.
Stresové hormóny spúšťajú imunitnú nerovnováhu, medzi lymfocytmi a môžu byť zodpovedné za  vznik autoimunity (prevaha Th1 lymfocytov) alebo alergických reakcií (prevaha Th2 lymfocytov). Stresové hormóny sa vylučujú pri nepohode, strese,  bolesti a nedostatku lásky.
Každý orgán, každá bunka môže byť zdrojom emócií, emócie sa netvroia výlučne v mozgu, tvoria sa v celom tele. Srdce vytvára radosť, zvedavosť, žiarlivosť túžbu, pečeň aktivitu, rozhodnosť, frustráciu a agresiu, obličky strach a intelekt, pľúca smútok, slezina sympatie,analyzovanie a tak podobne.
Čím má orgán väčšieu patológiu, tým sú negatívne emócie výraznejšie.

Čím je organizmus zdravší, tým má väčšiu schopnosť intuície a  správneho rozhodovania sa na základe informácií, ktoré mu pocity prinášajú.

Každý chce byť zdravý a jeho vedomie alebo podvedomie vie, kde sa stala chyba a kde naše telo reaguje na niečo, čo nerobíme správne, kde sme si ochorenie sami vypestovali.
Nič nie je náhodou, my sme za svoje choroby zodpovední a uzdravíme sa, ak ich budeme vedieť odstrániť.
Ak prestaneme zatvárať oči sami pred sebou, ak prijmeme naše vlastnosti  a transformujeme ich na prospešné

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ľudský organizmus je vybavený prirodzenými obrannými mechanizmami, ktorými sa zbavuje toxínov.
Tieto procesy môžu byť narušované tzv. toxickými emóciami, stresmi, programami správania a postojmi.
To všetko imunitu oslabuje.
V dôsledku toho dochádza k hromadeniu rôznorodých toxínov v tkanivách a ku vzniku fyzických alebo psychických problémov.
Používaním preparátov Joalis je možné obnoviť prirodzené samočistiace schopnosti organizmu a vrátiť tak telu zdravé fungovanie. Súčasne s toxínom je potrebné odstrániť z tkaniva i blokujúce emócie, stresy a programy.

Základnú detoxikáciu si môže urobiť každý sám:
BAMBI HARMONI 1-5 u detí
BIOHAMONI 1-8 u dospelých
PSYCHOHARMONI 1- 4

Ďalšie fázy detoxikácie odporúčame zvveriť do rúk certifikovaných konzultantov, ktorí ovládajú teóriu detoxikačných súvislostí.

 Preparáty Joalis nie sú lieky, sú schválené ako výživové doplnky a pri testoch štátnymi orgánmi boli kladené vysoké požiadavky na ich kvalitu a čistotu. Ich vývoj a výzkum je založený na mnohoročných skúsenostiach a vedomostiach.

Na vybraných produktoch boli realizované klinické medicínske štúdie, kotré potvrdzujú účinnosť preparátov Joalis.
Preparáty pomáhajú organizmu vrátiť sebauzdravujúcu schopnosť.
Do tela nevkladajú cudzie látky, práve naopak, podporujú vylučovaniu telu cudzích látok.
Preparáty nenahradzujú lieky predpísané lekárom, ale vďaka sovjej podstate sa môžu kombinovať s liekmi a inými výživovými doplnkami.

citát www.joalis.cz: Z důvodu nutnosti splnění podmínek nařízením Evropského parlamentu a rady Evropského společenství (ES) č.1924/2006, které vstoupilo v platnost dnem 14. prosince 2014, již nesmíme zákazníkům poskytovat informace o účincích bylin, tedy ani produktů Joalis, a o jejich blahodárném vlivu na organizmus. Všechny tyto informace byly ze stránek odstraněny.

 
1.4.2020  http://www.joalis.sk/e-shop/

 V čom sú preparáty Joalis jedinečné?
Preparáty Joalis sú čisto prírodné produkty spracované tzv. HDTx- technology, technológiou schopnou ukladať spektrálne informácie o toxínoch do nosiča informácii, ktorými sú bežné potraviny. Na základe rozpoznania tejto informácie organizmus aktivuje svoj obranný systém a príslušný toxín tak vylúči svojimi vlastnými silami. Druhou zložkou preparátov Joalis sú rastliny a iné aktívne látky.
Preparáty Joalis teda nedodávajú do tela žiadne umelé chemické látky, ani sami od seba neodstraňujú toxíny – poskytujú organizmu informáciu, ako sa toxínov zbaviť sám s využitím prirodzených samoliečiacich schopností.
Tento proces má dlhodobejší charakter, ústup problémov možno očakávať zhruba po mesiaci, v závislosti od závažnosti problému a čase jeho trvania.

Naučte sa preparáty Joalis používať
Fyzické a psychické problémy majú zvyčajne mnoho rôznych príčin. Preto je potrebné sa zamerať na rôzne typy toxínov a preto užívanie jedného samostatného preparátu nemá veľký význam. Na dosiahnutie požadovaného efektu je potrebné zostaviť súbor niekoľkých preparátov tzv. detoxikačnú kúru. Navštívte sekciu poradňa, kde sa dozviete, ako používať preparáty Joalis, aby bol ich účinok optimálny.

Zostavte si svoju detoxikačnú kúru
Univerzálna zostava sa skladá z preparátov No degen, Metabol, Metabex, MindDren, UrinoDren, LiverDren, RespiDren, VelienDren, CorDren. Tieto preparáty by ste mali postupne užívať v časovom období, aké si zvolíte. Ich užívaním si komplexne očistite svoj organizmus vrátane hlavných organových systémov a zbavíte sa toxínov, ktoré sú príčinou najčastejších ťažkostí. Pamätajte: zdravie je základom spokojného života.

Kde sú preparáty Joalis k dispozícii?
Preparáty Joalis môžete zakúpiť u svojich poradcov alebo na stránke www.man-sr.sk.
Preparáty Joalis sú doplnky stravy. Nie sú to lieky a preto nemôžu nahradiť lieky predpísané lekárom.

Preparáty na organické a anorganické toxíny
Preparáty určené k odstraňovaniu konkrétnych toxínov.
Medzi veľmi závažné toxíny patria napr. kovy, chemikálie, soli, pozostatky po očkovaní, drogy, metabolity, gluten a iné potravinové toxíny, cudzorodé látky atď.

Emocionálne preparáty
Emocionálne preparáty pracujú s nevedomými toxínmi.
Sú dôležite v kombinácii s preparátmi proti cudzorodým látkam a metabolickým toxínom.
Firma Joalis vyrába špecifické preparáty pracujúce so stresom a škodlivými emóciami.
Emocionálna zložka je zahrnutá taktiež v každom drene.

Antimikrobiálne preparáty
Joalis antimikrobiálne preparáty navádzajú imunitný systém na konkrétne mikroorganizmy.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie