MLIEKO

 

Niekoľko lekárskych združení , vrátane Americkej pediatrickej akadémie, Kanadskej lekárskej asociácie a Austrálskej lekárskej asociácie, podporuje pozíciu proti konzumácii surového mlieka alebo výrobkov zo surového mlieka. Uvedené dôvody tohto stanoviska sú, že surové mlieko môže obsahovať nebezpečné patogény a že surové mlieko nemá oproti pasterizovanému mlieku žiadne výhody. Tieto závery sú však zastarané a sú v rozpore s najaktuálnejším recenzovaným a medzinárodne publikovaným výskumom.

Je pravda, že surové mlieko vyrobené ako „určené na pasterizáciu" a pochádzajúce z koncentrovaných chovov zvierat (CAFO) je všeobecne nehygienické a nebezpečné z hľadiska konzumácie v surovom stave. Takéto mlieko sa produkuje v podmienkach, v ktorých je narušené zdravie zvierat, používajú sa antibiotiká, hormóny sa používajú na stimuláciu vyššej úrovne produkcie mlieka, nadmerné množstvo hnoja a zodpovedajúca vysoká miera patogénov. Tento druh mlieka sa obvykle primiešava do mlieka z viacerých mliekarní, čo zvyšuje riziko patogénnej expozície. Tento druh surového mlieka je v skutočnosti definovaný v nariadení o pasterizovanom mlieku triedy A.


Surové mlieko, ktoré sa vyrába starostlivo a zámerne na priamu ľudskú spotrebu, je však nízkorizikovou potravinou s vynikajúcimi výživovými výhodami. Tento druh surového mlieka sa úplne líši od surového mlieka vyrábaného v nehygienických podmienkach. Surové mlieko určené na priamu ľudskú spotrebu sa vyrába v sanitárnych podmienkach s maximálnou opatrnosťou, aby sa zabezpečilo, že zvieratá sú zdravé a že mlieko je čisté. Tento druh surového mlieka sa často testuje a dodržiava prísne normy, aby sa zabezpečilo, že sa produkuje spôsobom, ktorý odrádza od rastu patogénov.

Starostlivo vyrobené surové mlieko má oproti pasterizovanému mlieku množstvo zdravotných výhod. Zatiaľ čo pasterizované mlieko je dnes považované za špičkový potravinový alergén a je ťažko stráviteľné, surové mlieko je v skutočnosti zdraviu prospešnou potravinou s bohatým terapeutickým potenciálom a väčšina spotrebiteľov ho ľahko strávi. Rovnako ako materské mlieko, aj surové mlieko je živé celé jedlo, ktoré poskytuje vynikajúcu výživu spolu s enzýmami a probiotikami podporujúcimi zdravie. Surové mlieko má vynikajúci výživový profil, zatiaľ čo pasterizované mlieko znížilo výživu denaturovanými bielkovinami a tukmi. Ľudia, ktorí netolerujú laktózu, môžu často konzumovať surové mlieko bez zhoršenia trávenia z dôvodu prítomnosti rôznych živých baktérií, ktoré uľahčujú produkciu enzýmu laktázy v črevách.Početné vedecké štúdie preukázali, že surové mlieko koreluje so zníženým výskytom astmy, alergií, ekzémov, otitis, horúčky a infekcií dýchacích ciest. Surové mlieko tiež pomáha pri zotavovaní sa z používania antibiotík a poskytuje veľa probiotík a enzýmov zdravých pre črevá.

Starostlivo vyrobené surové mlieko je zdraviu prospešná potravina, ktorá sa znevažuje kvôli jednoduchej skutočnosti, že si ju ľudia mýlia s komoditným mliekom, ktoré bolo vyrobené so zámerom pasterizácie. Lekári a zdravotnícki pracovníci bežne varujú pacientov, že konzumácia surového mlieka nie je bezpečná, existuje však dostatok dôkazov, že tento záver sa nevzťahuje na starostlivo vyrobené surové mlieko. Pre zdravie vašich pacientov a klientov zvážte nasledujúce informácie o výhodách a bezpečnosti surového mlieka.

Výživové výhody pasterizovaného mlieka vs. surové mlieko

Pasterizované mlieko je dnes známe ako jedna z najdôležitejších alergénnych potravín [ 1 ]. Vedecké dôkazy proti pasterizovanému mlieku sa množia: napríklad štúdia s takmer 800 európskymi deťmi zistila, že u detí konzumujúcich pasterizované mlieko je pravdepodobnejšie, že budú mať príznaky alergie na mlieko, zatiaľ čo deti konzumujúce surové mlieko boli pred alergiou na mlieko chránené [ 2 ]. Proces pasterizácie denaturuje a zničí mnoho výživných látok, a to tak, že sa po pasterizácii pridajú späť syntetické vitamíny.

CDC tvrdí, že „väčšina výživových výhod konzumného mlieka je dostupná z pasterizovaného mlieka" a „proces zahrievania pasterizáciou inaktivuje niektoré enzýmy v mlieku, vedci však neveria, že tieto enzýmy sú dôležité pre ľudské zdravie" [ 3 ]. Tieto závery sú zjavne zastarané a sú v rozpore s najnovším výskumom. Súčasná veda ukázala, že pasterizácia má negatívny vplyv na výživové vlastnosti mlieka a tento vplyv nie je bezvýznamný.

Ukázalo sa, že pasterizácia mlieka:

Znížiť biologickú dostupnosť vápnika a fosforu [ 4 , 5 ],

Znížiť prítomnosť medi a železa [ 6 ],

Znížte obsah vitamínov A, B, C a E [ 3 , 7 , 8 ],

Zničte beta-laktoglobulín, čím znížite intestinálnu absorpciu vitamínov A a D [ 9 , 10 ],

Zničte probiotiká [ 11 ] vrátane laktobacilov a pediococcus a

Inaktivujte užitočné enzýmy vrátane laktázy, alkalickej fosfatázy a laktoperoxidázy [ 12 , 13 ].

V mnohých ohľadoch možno surové mlieko prirovnať k materskému mlieku: obidve obsahujú širokú škálu prospešných živín, enzýmov, vitamínov a minerálov v prírodnej forme, ktorú telo najľahšie využije. Surové mlieko aj materské mlieko sú navrhnuté tak, aby poskytovali vynikajúcu výživu a posilňovali imunitný systém. Všeobecne sa uznáva, že materské mlieko je najlepším krmivom pre prvé roky života, avšak surové mlieko je prirodzeným ďalším krokom po dojčení. Surové mlieko a najmä surové mlieko od pasienkov [ 14 ] je skvelým zdrojom vápniku, železa, vitamínov A, D & K, fosforu, zinku, konjugovanej kyseliny linolovej (CLA) a omega-3 mastných kyselín a mnohých ďalších. prospešné enzýmy a probiotiká.

Surové mlieko obsahuje mnoho druhov prospešných enzýmov, napriek tomu sa tieto enzýmy deaktivujú pasterizáciou. Napríklad surové mlieko obsahuje proteázový enzým, ktorý pomáha pri trávení bielkovín [ 13 ], a lipázový enzým, ktorý pomáha pri trávení tukov [ 15 ]. Laktoperoxidáza je prirodzene sa vyskytujúci antimikrobiálny enzým v surovom mlieku [ 16 ]. Enzým alkalickej fosfatázy sa viaže na tukové guľôčky v surovom mlieku; Enzým črevnej alkalickej fosfatázy je spojený so znížením zápalu a nižšou mierou kardiovaskulárnych chorôb a cukrovky typu 2 [ 17 ]. Tieto a mnohé ďalšie užitočné enzýmy v surovom mlieku sa pasterizáciou inaktivujú.

Prospešné probiotiká v surovom mlieku sú rozmanité a bohaté. Tieto probiotiká zo surového mlieka majú množstvo známych zdravotných výhod. Napríklad surové mlieko obsahuje rôzne živé baktérie, ktoré uľahčujú produkciu laktázového enzýmu v čreve, o čom sa preukázalo, že pomáha pri trávení laktózy u ľudí, ktorí intolerujú laktózu [ 18 ]. Laktobacily „typicky inhibujú patogénne organizmy, znižujú intoleranciu laktózy, zvyšujú imunitnú odpoveď a často sú to gastrointestinálne izoláty ... Medzi ďalšie izoláty mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré vykazujú probiotické vlastnosti, patria kmene Lactococcus lactis, ako aj rôzne druhy Pediococcus, Leuconostoc, Enterococcus a Streptococcus izoláty ... kmene P. freudenreichii a v menšej miere P. acidipropionici začali priťahovať pozornosť ako potenciálne probiotiká v dôsledku štúdií odhaľujúcich schopnosť, buď samotných, alebo v kombinácii s inými probiotikami, znižovať adhéziu patogénov na hlien, zvyšovať počet bifidobaktérií v črevo, pomoc pri obnove zdravej črevnej mikrobioty, zlepšenie pohybu čriev, zmiernenie zápalových porúch a zníženie vývoja alergie u dojčiat. "[ 19 ]. Probiotiká sa pasterizáciou ničia.

Výhody surového mlieka pre zdravie

V rokoch 1893-1999 Americká asociácia komisií pre lekárske mlieko (AAMMC) certifikovala čisté a bezpečné surové mlieko na ľudskú konzumáciu a dokonca aj na liečebné terapeutické účely. Bolo uznané, že toto certifikované surové mlieko má terapeutický prínos pre kojencov, deti a dospelých [ 20 ]. Toto mlieko sa účinne používalo v nemocniciach v USA a používalo sa na liečenie najrôznejších chronických chorôb vrátane kardiovaskulárnych chorôb, ochorení obličiek, pečene, hypertenzie, edémov, astmy, artritídy, tuberkulózy a cukrovky [ 21 , 22 , 23 ].

Dr. Charles Porter MD vydal knihu Mliečna diéta ako liek na chronické choroby, ktorá podrobne popisuje jeho použitie diéty v surovom mlieku pri liečbe viac ako 18 000 pacientov v priebehu 27 rokov. Dr. JE Crewe MD, jeden zo zakladateľov Mayovej nadácie, úspešne používal surové mlieko vo svojej lekárskej praxi už viac ako 15 rokov a uviedol, že „výsledky dosiahnuté pri rôznych druhoch chorôb boli tak jednotne vynikajúce, že ľudská koncepcia choroby a jeho zmiernenie sa nevyhnutne zmení ... Keď sa chorí ľudia obmedzia na stravu obsahujúcu prebytok vitamínov a všetky prvky potrebné pre rast a údržbu, rýchlo sa uzdravia bez použitia liekov a bez toho, aby znášali všetky komplikované zbrane moderných ľudí. medicína "[ 22 ].

Novšie vedecké štúdie preukázali, že surové mlieko je spojené s mnohými hmatateľnými prínosmi pre zdravie:

Štúdia s viac ako 8 000 európskymi deťmi ukázala, že konzumácia surového mlieka je spojená s výrazne nižšou mierou astmy a alergií [ 24 ].

Štúdia s viac ako 900 európskymi deťmi dospela k záveru, že „nepretržitá konzumácia [surového] mlieka v poľnohospodárstve v detstve chráni pred astmou v školskom veku " [ 25 ].

Štúdia s viac ako 14 800 európskymi deťmi dospela k záveru, že existuje „významná inverzná súvislosť medzi spotrebou [surového] mlieka na farme a detskou astmou, rinokonjunktivitídou, senzibilizáciou na peľ, kombináciou potravinových alergénov a srsťou koňa" [ 26 ].

Štúdia s viac ako 3 000 dospelými v USA dospela k záveru, že „surové mlieko, ak je hlavným typom mlieka konzumovaného v detstve, bolo spojené aj so zníženým rizikom atopie", a súčasná konzumácia surového mlieka v dospelosti tento priaznivý účinok zosilnila [ 27 ].

Štúdia s viac ako 3 000 dospelými v USA dospela k záveru, že „konzumácia surového mlieka, najmä v ranom veku, je spojená s lepšou pľúcnou funkciou v dospelosti" [ 28 ].

Štúdia s viac ako 900 európskymi deťmi dospela k záveru, že „konzumácia surového kravského mlieka v ranom veku znížila riziko prejavov respiračných infekcií a horúčky asi o 30%" [ 29 ].

Štúdia s viac ako 4 000 európskymi deťmi zistila, že konzumácia surového mlieka bola spojená so silným ochranným účinkom proti ekzémom [ 30 ].

Tieto štúdie osobitne porovnávali surové mlieko s pasterizovaným mliekom a dospeli k záveru, že surové mlieko má oproti pasterizovanému mlieku významné zdravotné výhody.

Bezpečnosť surového mlieka

Je dôležité poznamenať, že neexistuje žiadna úplne bezpečná potravina [ 20 ]. Analýza chorôb prenášaných potravinami z rokov 2009 - 2015 ukázala, že hlavnými kategóriami potravín, ktoré sa bežne spájajú s chorobami, boli kuracie, bravčové mäso a zelenina zo semien [ 31 ]. Ani pasterizované mlieko nie je úplne bezpečné a každoročne sa podieľa na chorobách a ohniskách prenášaných potravinami. Údaje o ohniskách a chorobách CDC od roku 1972 ukazujú najmenej 82 úmrtí na pasterizované mliečne výrobky.

Údaje o ohniskách a chorobách CDC, ktoré sa používajú na tvrdenie, že surové mlieko nie je bezpečné, nerozlišujú surové mlieko určené na pasterizáciu od surového mlieka, ktoré sa starostlivo vyrába a je určené na priamu ľudskú spotrebu. FDA nemá žiadny štandard pre surové mlieko určené na ľudskú spotrebu. Má iba nariadenie o pasterizovanom mlieku (PMO). Je známe, že surové mlieko určené na pasterizáciu často obsahuje patogény; štúdie preukázali, že až 24% tohto typu mlieka má pozitívne patogény [ 32]. Údaje CDC používané na implikáciu surového mlieka navyše zahŕňajú ohniská a choroby spôsobené „syrom do vane" (tj. Queso Fresco v mexickom štýle vyrobené nelegálne doma); freska queso je vo svojej podstate nebezpečnejšia ako surové mlieko a je spojená s vážnejšími ohniskami a chorobami. Údaje CDC uvádzajú iba dve úmrtia na surové mliečne výrobky od roku 1972 a obe tieto úmrtia boli spojené s freskou queso.

Takmer 10 miliónov ľudí v USA konzumovalo od roku 2007 surové mlieko pravidelne [ 33 ] a počet ľudí konzumujúcich surové mlieko je teraz pravdepodobne vyšší vzhľadom na rastúcu popularitu surového mlieka. Nezávislé hodnotenie rizík v súvislosti so surovým mliekom z rokov 2000 - 2007, ktoré vylučovalo choroby a ohniská spojené s freskami, dospelo k záveru, že existuje „zhruba 1 z 94 000 šancí, že ochoriete na pitie nepasterizovaného mlieka počas tohto obdobia ... V priebehu roku 2000 V období rokov 2007 a 2007 bolo 12 hospitalizácií pre choroby spojené so surovým tekutým mliekom. To je v priemere 1,5 ročne. S približne 9,4 miliónmi ľudí, ktorí pijú surové mlieko, to znamená, že máte asi 1 zo 6 miliónov šancí, že budete hospitalizovaní kvôli konzumácii surového mlieka. mlieko "[ 34 ].

Okrem toho posledné zlepšenia v metódach riadenia rizík a školení v oblasti surového mlieka viedli k významnému zníženiu chorôb a ohnísk súvisiacich so surovým mliekom. Inštitút surového mlieka, ktorý bol založený v roku 2011, vyvinul školenie pre poľnohospodárov a spoločné normy pre surové mlieko určené na priamu ľudskú spotrebu. Výsledkom týchto prísnych štandardov a školení je nízkorizikové surové mlieko, čo dokumentuje recenzovaný príspevok z roku 2018 s názvom „Posledné trendy v oblasti prepuknutia nepasterizovaného tekutého mlieka, legalizácie a spotreby v USA". Tento dokument dospel k záveru, že „Miera výskytu ohnísk spojených s nepasterizovaným mliekom od roku 2010 klesá, a to aj napriek zvyšovaniu legálnej distribúcie. Miera výskytu ohnísk regulujúca rast populácie a spotreby sa od roku 2005 skutočne znížila o 74%."

Vyvážený pohľad na surové mlieko

Komoditné surové mlieko a špeciálne konzumné surové mlieko sú kategoricky odlišné potraviny. Je zrejmé, že surové mlieko vyrobené za účelom pasterizácie pravdepodobne obsahuje nebezpečné patogény. Surové mlieko, ktoré sa starostlivo vyrába na priamu ľudskú spotrebu, však podlieha prísnym testom a normám. Dôkazy ukázali, že tento druh surového mlieka je nízkorizikovou potravinou.

Surové mlieko má lepšiu výživu a významné zdravotné výhody ako pasterizované mlieko. Surové mlieko obsahuje viac biologicky dostupných živín ako pasterizované mlieko a tiež širokú škálu prospešných enzýmov a probiotík, o ktorých je známe, že majú pozitívny vplyv na imunitný systém a gastrointestinálny trakt. Spotreba surového mlieka súvisela so zvýšenou odolnosťou proti alergiám, astme, infekciám dýchacích ciest, otitis a ekzémy. Surové mlieko môže byť teda dôležitým terapeutickým nástrojom.

Ak chcete získať viac informácií o surovom mlieku, neváhajte kontaktovať Inštitút surového mlieka e-mailom na adrese contact@rawmilkinstitute.org .

Inštitút surového mlieka je nezisková organizácia podľa bodu 501 (c) 3, ktorá sa venuje mentorovaniu a odbornej príprave poľnohospodárov v oblasti výroby bezpečného nízkorizikového surového mlieka.

Referencie

[ 1 ] Často kladené otázky o potravinových alergiách. Webové stránky Úradu pre kontrolu potravín a liečiv od 7. novembra 2019. https://www.fda.gov/food/food-allergens/frequently-asked-questions-about-food-allergies

[ 2 ] Atopická senzibilizácia v prvom roku života. Journal of Allergy and Clinical Immunology . 2013; 131 (3): 781-8. Depner M, Ege MJ, Genuneit J, Pekkanen J, Roponen M, Hirvonen MR, Dalphin JC, Kaulek V, Krauss-Etschmann S, Riedler J, Braun-Fahrländer C, Roduit C, Lauener R, Pfefferle PI, Weber J, von Mutius E; PASTURE Study Group. https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(12)01975-6/fulltext

[ 3 ] Otázky a odpovede o surové mlieko. Webové stránky amerického ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb, Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb od 6. novembra 2019. https://www.cdc.gov/foodsafety/rawmilk/raw-milk-questions-and-answers.html

[ 4 ] Porovnanie surového, pasterizovaného, ​​odpareného a sušeného mlieka ako zdroja vápnika a fosforu pre ľudský subjekt. Oddelenie ekonomiky a výživy potravín, experimentálna stanica v Kansase, Manhattan. 1928. Kramer MM, Latzke E, Shaw MM.

[ 5 ] Posudzovanie účinkov prudkého tepelného spracovania mlieka na biologickú dostupnosť vápnika: štúdie in vitro a in vivo. Journal of Dairy Science. 2010; 93 (12): 5635-43. Seiquer I, Delgado-Andrade C, Haro A, poslanec Navarro. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21094734

[ 6 ] Vplyv spracovania na obsah a vzťahy minerálnych prvkov mlieka. Chémia potravín. 1994; 51 (1): 75-78. Zurera-Cosano G, Moreno-Rojas R, Amaro-Lopez M. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0308814694900507

[ 7 ] Vplyv tepelného a iného výrobného napätia na izomerizáciu retinolu v mlieku a mliečnych výrobkoch. Journal of Dairy Research. 1998; 65 (2): 253-60. Panfili G, Manzi P, Pizzoferrato L. http://europepmc.org/abstract/med/9627844

[ 8 ] Systematický prehľad a metaanalýza účinkov pasterizácie na mliečne vitamíny a dôkazy o spotrebe surového mlieka a ďalších výsledkoch týkajúcich sa zdravia. Vestník ochrany potravín . 2011; 74 (11): 1814-32. Macdonald LE, Brett J, Kelton D, Majowicz SE, Snedeker K, Sargeant JM. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22054181

[ 9 ] Črevná absorpcia retinolu: zvýšenie beta-laktoglobulínu z hovädzieho mlieka. American Journal of Clinical Nutrition . 1989; 49 (4): 690-94. Povedali HM, Ong DE, Shingleton JL. https://academic.oup.com/ajcn/article-abstract/49/4/690/4732752

[ 10 ] Dôkazy o účasti beta-laktoglobulínu na transporte vitamínu D in vivo - úloha zmeny gama (Leu-Pro-Met) beta-laktoglobulínu na väzbu na vitamín D. FEBS Journal. 2009; 276 (8): 2251-65. Yang MC, Chen NC, Chen CJ, Wu CY, Mao SJ. https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1742-4658.2009.06953.x

[ 11 ] Rastúca úloha probiotík. Harvardské pánske zdravotné hodinky . 2018. Harvardská lekárska škola. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/the-growing-role-of- probiotics

[ 12 ] Testovanie alkalickej fosfatázy na pasterizáciu mlieka. Poznámky k vede o mliečnych potravinách. 11-07. Katedra potravinárstva, Cornell University. https://foodsafety.foodscience.cornell.edu/sites/foodsafety.foodscience.cornell.edu/files/shared/documents/CU-DFScience-Notes-Milk-Alk-Phosphatase-11-07.pdf

[ 13 ] Proteolytické systémy v mlieku: Perspektívy evolučnej funkcie v mliečnej žľaze a u dojčiat. Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia . 2015; 20 (3-4): 133-47. DC Dallas, NM Murray, J Gan.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4637187/

[ 14 ] Úloha stromov a pastvín v ekologickom poľnohospodárstve. Výskum trvalo udržateľného poľnohospodárstva. 2015; 4: 47-55. J Heckman. http://www.ccsenet.org/journal/index.php/sar/article/view/50105

[ 15 ] Lipázy v hovädzom mlieku a vzťah medzi činnosťami hydrolýzy lipoproteín lipázy a tributyrátu v smotane a odstredenom mlieku. Journal of Dairy Research . 1975; 42 (2): 255-66. HB Castberg, T Egelrud, P Solberg, T Olivecrona. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/237941

[ 16 ] Príspevok systému laktoperoxidázy k udržaniu kvality pasterizovaného mlieka. Journal of Dairy Research . 1999; 66 (1): 73-80. Barrett NE, Grandison AS, Lewis MJ. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10191475

[ 17 ] Mliečne výrobky a francúzsky paradox: Mohli by hrať úlohu alkalické fosfatázy? Lekárske hypotézy . 2016; 92: 7-11. Lallès JP. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306987716300500?via=ihub

[ 18 ] Účinok jednorazovej dávky laktázy na príznaky a vyčerpaný vodík po výzve laktózy u osôb netolerujúcich laktózu. Klinická lekáreň. 1992; 11 (6): 533-8. Sanders SW, Tolman KG, Reitberg DP. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1534729

[ 19 ] Komplexná mikroflóra surového mlieka. Mikrobiologický prehľad FEMS. 2013: 37 (5), 664-98. Quigley L, O'Sullivan O, Stanton C, Beresford TP, Ross RP, Fitzgerald GF, Cotter PD. https://academic.oup.com/femsre/article/37/5/664/541439

[ 20 ] Zabezpečenie čerstvých potravín z úrodnej pôdy, výzvy pre pohyby organického a surového mlieka. Obnoviteľné poľnohospodárstvo a potravinové systémy , Cambridge University Press. 2017. J Heckman. https://www.cambridge.org/core/journals/renewable-agriculture-and-food-systems/article/securing-fresh-food-from-fertile-soil-challenges-to-the-organic-and-raw- pohyby mlieka / 18325E375E068A538E07EF4E6F6ABA22

[ 21 ] Porter, Charles Sanford. Mliečna diéta ako liek na chronické choroby . Burnett PO, Kalifornia, 1911. https://archive.org/details/milkdietasremedy00portiala/page/n1

[ 22 ] Používanie mlieka pri liečbe ľudských chorôb. Zborník z 29. výročného zasadnutia Sanitárnej asociácie pre živé zásoby v USA. 1925. Crewe JE. https://www.usaha.org/upload/Proceedings/1897-1929/1925_TWENTY_NINTH_ANNUAL_MEETING.pdf

[ 23 ] Macfadden, Bernarr. Mliečna diéta: Ako používať mliečnu diétu vedecky doma. 1923.

[ 24 ] Ochranný účinok konzumácie mlieka z farmy na detskú astmu a atopiu: štúdia GABRIELA. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2011; 128 (4): 766-73. Loss G, Apprich S, Waser M, Kneifel W, Genuneit J, Büchele G, Weber J, Sozanska B, Danielewicz H, Horak E, Joost van Neerven RJ, Heederik D, Lorenzen PC, von Mutius E, Braun-Fahrländer C; Študijná skupina GABRIELA. https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(11)01234-6/fulltext

[ 25 ] ω-3 mastné kyseliny prispievajú k protektívnemu účinku nespracovaného kravského mlieka. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2016; 137 (6): 1699-1706. Brick T, Schober Y, Böcking C, Pekkanen J, Genuneit J, Loss G, Dalphin JC, Riedler J, Lauener R, Nockher WA, Renz H, Vaarala O, Braun-Fahrländer C, von Mutius E, Ege MJ, Pfefferle PI ; PASTURE študijná skupina. https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(15)01731-5/fulltext

[ 26 ] Inverzné spojenie spotreby mlieka na farmách s astmou a alergiami u vidieckeho a prímestského obyvateľstva v celej Európe. Klinická a experimentálna alergia. 2007; 37 (5): 661-70. Waser M, Michels KB, Bieli C, Flöistrup H, Pershagen G, von Mutius E, Ege M, Riedler J, Schram-Bijkerk D, Brunekreef B, van Hage M, Lauener R, Braun-Fahrländer C; Študijný tím PARSIFAL. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17456213

[ 27 ] Expozície na farme v ranom veku a astma a atopia dospelých v štúdii Agricultural Lung Health Study. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2017; 140 (1): 249-56. House JS, Wyss AB, Hoppin JA, Richards M, Long S, Umbach DM, Henneberger PK, Beane Freeman LE, Sandler DP, O'Connell EL, Barker-Cummings C, London SJ. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5429211/

[ 28 ] Spotreba surového mlieka a ďalšie expozície na farme v ranom veku a pľúcne funkcie dospelých v štúdii o poľnohospodárskom zdraví pľúc. Hrudník . 2018; 73 (3): 279-82. Wyss AB, House JS, Hoppin JA, Richards M, Hankinson JL, Long S, Henneberger PK, Beane Freeman LE, Sandler DP, O'Connell EL, Cummings CB, Umbach DM, London SJ. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5758444/

[ 29 ] Spotreba nespracovaného kravského mlieka chráni dojčatá pred bežnými infekciami dýchacích ciest. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2015; 135 (1): 56-62. Loss G, Depner M, Ulfman LH, Joost van Neerven RJ, Hose AJ, Genuneit J, Karvonen M, Hyvärinen A, Kaulek V, Roduit C, Weber J, Lauener R, Pfefferle PI, Pekkanen J, Vaarala O, Dalphin JC, Riedler J, Braun-Fahrländer C, von Mutius E, Ege MJ; PASTURE študijná skupina. https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(14)01274-3/fulltext

[ 30 ] Ktoré aspekty poľnohospodárskeho životného štýlu vysvetľujú inverznú asociáciu s detskou alergiou? Journal of Allergy and Clinical Immunology . 2006; 117 (6): 1374-81. Perkin MR, Strachan DP. https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(06)00651-8/fulltext

[ 31 ] Dozor nad ohniskami chorôb prenášaných potravinami - USA, 2009 - 2015. Americké ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb, centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/ss/ss6710a1.htm

[ 32 ] Dva typy surového mlieka: Porovnanie mier kontaminácie patogénom. Združenie hercov v Britskej Kolumbii. 2019. http://www.bcherdshare.org/education/two-types-of-raw-milk-lab-evidence.pdf

[ 33 ] Atlas expozícií podľa populačného prieskumu, 2006-2007. Sieť aktívneho dohľadu nad chorobami prenášanými potravinami. Americké ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb, centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb. https://www.cdc.gov/foodnet/surveys/FNExpAtl03022011.pdf

[ 34 ] Realita surového mlieka: Je surové mlieko nebezpečné? 2019. Kresser C. https://chriskresser.com/raw-milk-reality-is-raw-milk-dangerous/

[ 35 ] Posledné trendy v ohniskoch nepasterizovaného tekutého mlieka, legalizácii a spotrebe v USA. PLOS prúdy. 2018; 10. Whitehead J, jazero B. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6140832/#ref27

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.

Prihlásenie