OČR AKTUÁLNE

od 9/2020

očr

 Žiadosť o pandemické ošetrovné
(nárok uplatnený počas krízovej situácie, nie je obmedzený na 10 dní)
Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné 
odosielané prostredníctvom www.slovensko.sk
NÁJDETE NA:  https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr 

Žiadosť o pandemické ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie, nie je oobmedzený na 10 dní)
Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné
odosielané prostredníctvom sociálnej posiťovne
NÁJDETE NA: 
https://ocr.vicepremier.sk/portal
https://ocr.vicepremier.sk/portal/vyhlasenie

https://www.socpoist.sk/e-mailove-adresy-pobociek-socialnej-poistovne/68395s 

Choré deti stále hlásite mailom priamo pani sestričke aj s údajom nástupu a prípadne trvania OČR

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info